Vandaag vergaderde de commissie Leefmilieu opnieuw over het dossier van het waterzuiveringsstation Noord. Groen! had gehoopt op een sereen debat, maar dat was buiten MR-parlementslid Didier Gosuin gerekend die beweerde over nieuwe info te beschikken waaruit zou blijken dat minister Huytebroeck de stopzetting van de waterzuivering wel had kunnen voorzien.

Toch was de discussie doordachter en serener dan tijdens de twee vorige commissievergaderingen. Alle parlementsleden beschikten dan ook over een gigantische hoeveelheid documenten. Deze transparantie is voor Groen! cruciaal. Harde bewijzen voor zijn stelling kon Gosuin niet voorleggen, enkel een paar zinnen die, met de info die we vandaag hebben, op een mogelijke sluiting kunnen wijzen. En dan nog lijkt het ons niet meer dan normaal dat minister Huytebroeck deze dreigingen interpreteerde als deel uitmakend van de onderhandelingsstrategie van Aquiris. Van één van de wereldleiders op het vlak van waterzuivering verwacht je nu eenmaal niet meteen een daad van milieuchantage.

Niet alle documenten laten ons toe het welles-nietes verhaal te overstijgen zeker wat het technisch aspect betreft en de fundamentele redenen tot stilzetting, maar ik denk toch dat we mogen stellen dat hoe meer de mist optrekt, hoe meer het echte gelaat van Aquiris en in diens verlengde Veolia zichtbaar wordt. Zowel technisch als financieel stond Aquiris begin december onder grote druk. Een studie had net de thesis van Aquiris over de slechte kwaliteit van het binnenkomend water onderuit gehaald. Het feit dat de definitieve oplevering niet rond raakte voor de limietdatum van 31 december2009, zorgde voor grote druk vanwege de bank.

Groen! is blij dat het dossier intussen, in het kader van de juridische procedure, in handen is van experts. Het vergde heel wat overtuigingskracht, maar uiteindelijk ging Aquiris akkoord met de aanduiding van drie experts die zowel over de oorzaken als over de noodzaak van de sluiting moeten oordelen. Wanneer deze experts binnen 4 maanden klaar zijn met hun rapport, kan dit debat verder gaan.

Vandaag reeds zijn een aantal conclusies getrokken. De communicatie tussen Brussel en Vlaanderen is verbeterd, de dialoog met Aquiris en Veolia is terug opgestart, maar het Brussels gewest weet nu ook dat ze een plan B klaar moet hebben voor het geval een privépartner het laat afweten in een dossier van basisdienstverlening.

Morgen beslissen de fractievoorzitters van meerderheid en oppositie of er al dan niet een hoorzitting komt waarop zowel Aquiris als de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer en Leefmilieu Brussel aan het woord komen.

Tot slot een bescheiden positieve noot ter afsluiting: uit metingen blijkt dat de waterkwaliteit vanzelfsprekend schade heeft opgelopen, maar dat deze schade omkeerbaar is en dat de kwaliteit van het water zich snel herstelt.