Persbericht Groen! – ECOLO

Het schepencollege van Sint-Joost besliste in het kader van het nieuwe duurzame wijkcontract ‘Liedekerke’ om over te gaan tot de aankoop van een woning met ruime tuin in de Hoevestraat 13-15. En dit met het oog om de woning af te breken, een nieuw passief gebouw op te trekken en de tuin open te stellen voor de buurtbewoners. Een aangenaam en noodzakelijk project in deze heel dichtbebouwd wijk.Tot hier toe is er dus geen vuiltje aan de lucht.

In het basisdossier voor het wijkcontract werd voor de aankoop van huis en tuin ruim 434.000€ voorzien. De huidige eigenaar, een in Sint-Joost bekende zakenman, kocht het huis en de tuin samen in juni 2010 echter voor ruim 606.000€. Deze woensdag stelt het schepencollege aan de gemeenteraad voor om het onwaarschijnlijke bedrag van 1.275.000€ neer te tellen voor deze woning en 450.000€ voor de tuin. Samen vormt dit het astronomisch hoge bedrag van 1.725.000€. Burgemeester Jean Demannez verdedigt de hoge aankoopprijs door de renovatiewerken die de huidige eigenaar zou hebben uitgevoerd. Er bestaan echter geen documenten die deze dure renovatiewerken staven.

De Ecolo-Groen!-fractie ziet andere oplossingen om de tuin open te stellen voor de buurtbewoners en dit zonder financiële aderlating. Vooreerst kan de tuin onteigend worden voor redenen van openbaar belang en kan er gezocht worden naar een minder dure ‘toegangsweg’. Zo is de kans groot dat een eigenaar van een pand met toegang tot de tuin deze zal willen verkopen voor een aanzienlijk lager bedrag.

De Ecolo-Groen!-fractie in Sint-Joost zal:

  • de aankoop van het huis aan vooropgesteld bedrag niet stemmen op de gemeenteraad van 31.08.2011.
  • de PS, SP.a, CDH meederheid vragen om naar, voor de belastingbetaler goedkopere, alternatieven te zoeken voor het openstellen van de stadstuin.

Volksvertegenwoordiger Zoé Genot zal de bevoegde minister aan de tand voelen over de manier waarop vastgoed wordt geschat door de ontvangers der registratie.Onze fractie kan niet akkoord gaan met het neertellen van astronomische bedragen voor een af te breken woning. Een zakenman een winst van 1.000.000€ (+180%) laten maken is bovendien onkies, ontwricht de vastgoedprijzen in de gemeente en bevordert de speculatie. De armste gemeente van het land kan het zich gezien haar financieel ongezonde situatie niet veroorloven om op deze wijze belastinggeld over de balk te gooien.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!
Sint-Joost-ten-Node

Zoé Genot
Kamerlid Ecolo
Sint-Joost-ten-Node