Persbericht Groen – ECOLO

In 2011 stelde het schepencollege het duurzame wijkcontract Liedekerke voor, het vijfde wijkcontract van Sint-Joost. De voorziene vijftien miljoen euro moesten niets minder dan ‘een ware metamorfose van de wijk’ teweegbrengen met ondermeer de creatie van verschillende woningen, heraangelegde straten, twee crêches en een openbare tuin en park met gemeenschappelijke moestuin.

Na het debacle over het peperdure huis in de Hoevestraat (zie bijlage), de huiszoekingen bij de bevoegde gemeentelijke Regie voor Stadsvernieuwing , het gedwongen ontslag van diens directeur en de komst van een nieuwe burgemeester viel het wijkcontract tussen eind 2012 en medio 2014 volledig stil. Het wijkcontract liep eind december 2014 af.

Het resultaat is een onwaarschijnlijke gemiste kans. Haast geen enkele van de geplande vastgoedprojecten is gerealiseerd, verscheidene projecten zijn definitief afgevoerd. Het aanleggen van het park en de openbare ruimte is inmiddels doorgesluisd naar BELIRIS.

Een overzicht van de niet gerealiseerde of slechts gedeeltelijke gerealiseerde vastgoedoperaties uit het basisdossier :

 • Leuvensesteenweg 89 : project voor passiefwoningen en een wijkcommissariaat (later handelszaak) op dit braakliggend terrein aan Sint-Joostplein. (budget 580.000 euro). Studie werd uitgevoerd maar te laat om de werken binnen tijdsbestek uit te voeren.
 • Gemeentestraat 75-77 : transitwoningen en een huisvestingsloket (900.000 euro) :  De gemeente kon echter enkel n° 77 aankopen en niet n°75 maar de slaagde er niet in om de studie en werken af te ronden. Van het huisvestingsloket werd niets meer vernomen.
 • Liedekerkestraat 79-81 : woningen (712.000 euro) , project afgevoerd
 • Hoevestraat 13 : woningen en openbare tuin (712.000 euro + 329.000 euro). Gemeente wou plots een veelvoud neertellen voor huis en tuin. Voogdijoverheid hield na klacht van Ecolo-Groen Sint-Joost de aankoop tegen. Project werd door nieuw schepencollege in 2013 afgevoerd maar te laat om nog reserveprojecten voor te kunnen stellen.
 • Grensstraat 118 : Toegang + technische ruimte voor nieuw aan te leggen park (zie verder). Gemeente kon pand aankopen voor 180.000 euro maar was te laat om werken uit te voeren.
 • Liedekerke 113 : realisatie vijf woningen (978.000 euro): aankoop en studie vonden plaats maar het was te laat om de werken nog te kunnen uitvoeren
 • Braemtstraat 101 : realisatie 2 woningen (413.000 euro): project afgeblazen.
 • Verbondstraat 5-23 : een stadskanker achter het gemeentehuis, project voor 16 woningen (budget : 2.234.112 euro). Project afgeblazen omdat er met eigenaar geen overeenkomst werd gevonden. De grond wordt echter om onduidelijke redenen niet belast voor leegstand.
 • Warmoesstraat 15-27 : parking van Delta-lloyd. Project voor 20 woningen (2.724.360 euro) : Het project dat ondermeer op hevig protest van buurvrouw en schepen Bea Meulemans kon rekenen werd afgevoerd. (zie bijlage)
 • De realisatie van het nieuwe park (budget 763.873 euro) tussen Grensstraat en Warmoesstraat (oude illegale feestzaal) werd niet uitgevoerd en inmiddels doorgesluisd naar Beliris. Eind 2014 werd dan eindelijk een studiebureau aangesteld. Ondertussen hebben buurtbewoners zelf de handen uit de mouwen gestoken : http://www.duurzamestad.be/potamoes
 • Heraanleg openbare ruimte – oude bedding Maalbeek tussen Gemeentestraat en Houwaartplein ; eveneens doorgesluisd naar Beliris (budget 1.6 miljoen euro). Het indienen van bouwvergunning wordt voorzien eind 2015.

Het enige goede nieuws is dat na druk van ondermeer de Ecolo-Groen oppositie en de VGC het project voor twee creches (FR en NL) en woningen in de Liedekerkestraat 65-69 (budget 1.843.546 euro) in extremis eind 2014 aan een aannemer werd toegekend. Dit zal het enige vastgoedproject zijn van het wijkcontract dat (als alles goed loopt) volledig zal worden gerealiseerd in het kader van het wijkcontract.

Conclusie:

Er kan dus worden gesteld dat het wijkcontact Liedekerke door de problemen met de Regie voor Stadsvernieuwing (intussen opgedoekt en geïntegreerd in gemeentelijke administratie) en het dralen van het nieuwe schepencollege haast twee jaar heeft stilgelegen waardoor alles in het water viel. Van de aangekondigde metamorfose van de wijk kwam niets in huis en haast geen enkel vastgoedproject vond plaats. Het beperkte weinig ambitieuze socio-economische luik kwam iets beter uit de verf maar de activiteiten en dynamiek in de wijkzaal ‘sapiens’ bijvoorbeeld zijn intussen gestopt en het beheer van de zaal werd overgeheveld naar de gemeentelijke administratie (waarop de dynamiek die de zaalbeheerder in gang had gezet stopte).

Het gemeentebestuur hoopt naar eigen zeggen nog enkele dossier te redden door een beroep te doen op gewestelijke subsidies en stedenbouwkundige lasten. Zo hoopt de gemeente met de zeer hypothetische stedenbouwkundige lasten voor het GESU hotelproject de Grensstraat 118 te verbouwen. De gemeente zou bij het gewest willen aankloppen voor Liedekerke 113 en Gemeentestraat 77 maar het is zeer de vraag of het gewest nogmaals over de brug wil komen. Voor de Leuvensesteenweg 89 is er vooralsnog geen oplossing. Dit braakliggend terrein, eigendom van de gemeente in hartje Sint-Joost, is zo het symbool voor het wanbeleid van de gemeente en de vele gemiste kansen.

In tijden waar de Brusselse gemeenten minder en minder middelen hebben  kan een gemeente het niet verantwoorden om zoveel middelen die hen bij wijze van spreken in de schoot worden geworpen door het Brussels Gewest kwijt te spelen?

Hopelijk vergaat het het inmiddels lopende zesde wijkcontract ‘As Leuven’ beter.

Bijlages :
http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/liedekerke-duurzame-wijk
http://www.saint-josse.ecolo.be/?Huiszoeking-bij-de-Regie-voor
http://www.wijken.irisnet.be/nl/wijken/contract/60
http://www.groenbrussel.eu/brusselse_regering_schorst_aankoop_peperduur_huis_door_gemeente_sint-joost

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Sint-Joost-ten-Node