Groen in

Watermaal-Bosvoorde

Doe mee. Het kan anders.
Sluit je aan bij de doeners van Groen in Watermaal-Bosvoorde

Ontdek onze kandidaten!

We stellen je hier graag onze Groen-kandidaten op de Ecolo-Groen-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor.

7. Daniel SOUMILLION

Gemeente: Watermaal-Bosvoorde
Lijst: EcoloGroen
Plaats: 7

Vader en grootvader,
bezorgd om de toekomstige wereld van onze kinderen.

Voormalig gemeenteontvanger van Watermaal-Bosvoorde ( op rust gesteld in 2015), kreeg ik de gelegenheid om 45 volle jaren deze gemeente en haar inwoners ten dienste te staan. In 1976 kon ik met mijn gezin een woning betrekken in “Le Logis”.

Dank zij een 26-jarige inzet bij de Raad van Bestuur van deze samenwerkende vennootschap, leerde ik, van nabij, de behoeften van haar bewoners kennen.

Na voltooiing van beide opdrachten, ging mijn aandacht en belangstelling naar de vzw “ La Ferme du Chant des Cailles” in de Kwartellaan, die een stedelijk landbouwproject ontwikkelt sinds 2013. Als lid van “Groen” sinds anderhalf jaar, kon ik op een vriendelijk onthaal bij Ecolo-Watermael-Boitsfort rekenen.

Waarom ik van Watermaal-Bosvoorde hou

In het algemeen : laat ons deuren en ramen openen, dan komt er “frisse lucht in huis”. Dit is gebeurd in Watermaal-Bosvoorde, dank zij vernieuwde “governance”, vernieuwd inzicht in beleidvoering, transparantie en luisterbereidheid t.o.v.de burger, die hierbij aangemoedigd wordt om zijn visie en bezorgdheden kenbaar te maken met betrekking tot het bestuur van deze gemeente.

Meer in het bijzonder, vind ik het fijn dat de aandacht wordt gespitst op de kwaliteit van de gemeentelijke schoolmaaltijden en dat tegelijk onze schoolkinderen de beginselen van gezonde en evenwichtige voeding geserveerd krijgen.

De diverse maatregelen inzake mobiliteit waaronder , in het bijzonder, de “zone 30” , die werd uitgebreid over het geheel van de tuinwijken, een absoluut pluspunt krijgt : dit draagt bij tot meer veiligheid van de “kwetsbare weggebruikers” , bijzonder talrijk in deze omgeving, en tot de algemene rust van deze wijken, die planmatig geenszins aangepast zijn aan intens en snel verkeer.

Mijn prioriteiten

Bijzonder belangrijk voor deze gemeente: hoe vinden wij het goede evenwicht tussen twee fundamentele, blijkbaar tegenstrijdige, bezorgdheden : Ontegensprekelijk is er behoefte aan meer woongelegenheid, met voldoende kwaliteitsniveau en tegelijk economisch haalbaar, voor de gemiddelde burger maar anderzijds moet voldoende groene en open ruimte gevrijwaard worden, ten behoeve van allen.

Dergelijke ruimten bieden de mogelijkheid om vernieuwende projecten met betrekking tot duurzame voedselproductie plaatselijk te ontwikkelen of in stand te houden, gepaard gaande met burgerinitiatieven. Het is nu evident geworden dat dergelijke projecten in harmonie samenleven, dat ze elkaar ondersteunen, bijdragen tot de ontplooiing van de sociale banden en tot de integratie van nieuwe inwoners.

Een 3-jarige wetenschappelijke studie, gefinancierd door het Gewest, onderzoekt de mogelijke samenlevingsmodaliteiten tussen stedelijke landbouw en huisvesting. De conclusies van dit onderzoek worden verwacht door de beleidsverantwoordelijken op gemeentelijk en gewestelijk niveau.

Neem contact met mij op

Adress : Silfenlaan, 3
E-mail adress : daniel@ecolo-wb.be

17. Lieven DENYS

Gemeente: Watermaal-Bosvoorde
Lijst: EcoloGroen
Plaats: 17

Internationaal jurist geëngageerd voor mensenrechten, solidariteit en onze natuurlijke leefwereld

Reeds van jongsaf aan ben ik geëngageerd om mensenrechten , solidariteit en het ijveren voor onze natuurlijke leefwereld in daden om te zetten. Van activist bij Amnesty International ( o.m. in de werkgroep Business & Human Rights) evolueerde ik uiteindelijk naar voorzitter van Advocaten zonder Grenzen. Inmiddels ben ik jaren bestuurder van het Brusselse PAG-ASA, één van de drie organisaties in België die gemachtigd is om de slachtoffers van mensenhandel daadwerkelijk op te vangen. In het kader van het World Social Forum en de War against poverty mocht ik mee ijveren om de rijkdom van de economische globalisering te helpen herverdelen en te integreren in ontwikkelingssolidariteit , onder andere door mee te werken aan de totstandkoming van de eerste Tobin Tax (piloot) wetgeving . Vanuit mijn betrokkenheid bij Greenpeace België, waar ik het talent van Olivier Deleuze mocht appreciëren en ondersteunen , kwam ik terecht bij Greenpeace International. Ook in Vredeseilanden mocht ik in het bestuur dienen. Sociale bewogenheid heb ik kunnen combineren met een veeleisende job als ( thans emeritus) professor van de rechtsfaculteit van VUB en (thans gewezen) internationale fiscale jurist : advocaat in het internationale bedrijfsleven bij een toonaangevend Brussels advocatenkantoor later ook fiscaal magistraat in het Hof van Beroep te Brussel en fiscaal Assessor bij de Raad van State. Vermits ik thans beroepsmatig “op rust” ben en nog meer tijd krijg voor la juste cause , wil ik gaarne de kennis, wetenschap en managementervaring die ik heb opgedaan inzetten in de lokale politiek van het mooiste en groenste dorp van de Brusselse Metropool opnieuw ter ondersteuning én ter inspiratie van de getalenteerde bestuursequipe, bv om bij te dragen aan een rechtvaardig gemeentelijk fiscaal én sociaal beleid, en om onze natuurlijke leefwereld te vrijwaren , zoals bv het prachtige Zoniënwoud, waarin Watermaal-Bosvoorde is ingebed , te cultiveren als groene long van Brussel.

Waarom ik van Watermaal-Bosvoorde hou

Wat mij in het mooiste en groenste dorp Watermaal – Bosvoorde , waar ik reeds méér dan dertig jaar woon, het nauwst aan het hart ligt is het Zoniënwoud. Ik kan er eindeloos in rondzwerven en filosoferen met mijn gedachten in de wolken en mijn laarzen in de bosgrond ; alle paden heb ik er kunnen doorkruisen, grote delen ervan per fiets in voorbereiding op de beklimming van de Mont Ventoux bv tot rond de vijvers van Tervuren of als onderdeel van de groene gordel rond Brussel. Daar , in de Logis van Watermaal-Bosvoorde, staat mijn nest, waar ik samen met mijn vrouw, onze kinderen kon laten opgroeien in een dorpse sfeer tot wereldburgers. Dat wil ik graag aan de komende generaties doorgeven. Donc, ça vaut un effort !

Mijn prioriteiten

Mijn engagement op de lijst is de ondersteuning van Olivier Deleuze en zijn equipe , die de belichaming zijn van het Ecolo-Groen programma in het lokale kader van een geprivilegieerd dorp W-B , dat tegelijk een bruggenhoofd is van het van de grootstad Brussel. Mijn sociaal-juridisch engagement in de NGO wereld en mijn fiscaal-juridische know how als prof.em. en bedrijfsadvocaat wens ik in te zetten om het groeiend lokaal sociaal beleid – in België vindt een sluipende decentralisatie plaats – een progressieve boost te geven. Het fiscaal beleid, ook op lokaal vlak , kan ik rechtvaardiger en eerlijker helpen hertekenen. Watermaal – Bosvoorde is verder te cultiveren niet alleen tot dé human and smart village van Brussel Hoofdstad, maar als green village zal het moeten op zijn tellen passen: de inwoners en de bomen hebben zuivere lucht nodig, en dat vergt een green policy van mobiliteit rond en doorheen W-B; ik kan de beleidsmensen daarin mijn professionele know how van de wortel en de stok aanbieden. En verder , met mijn Vlaamse roots ( van Bachten de Kuppe) en mijn internationale ervarings- en leefwereld kan ik de multiculturele diversiteit waarin Watermaal-Bosvoorde zich meer en meer is gaan bevinden , tot een constructieve harmonie inspireren. GROEN staat immers voor GELUK.

Neem contact met mij op

Naam : Denys
Voornaam : Lieven
Adres : Een huis in de tuinwijk Le Logis van Watermaal Bosvoorde in de buurt van de Drie Linden
E-mail: lieven@ecolo-wb.be

Nieuws van Groen Watermaal-Bosvoorde

Ook in Watermaal-Bosvoorde is Groen actief. We doen dat in de gemeenteraad via onze collega’s van Ecolo waarmee we hecht samenwerken en we doen dat op straat door actie te voeren en naar u te luisteren.

Groen Watermaal-Bosvoorde houdt momenteel geen lokale bijeenkomsten maar sluit aan bij de vergaderingen van Groen Gewest. Wil je daar naartoe komen om de bekommernissen van de inwoners van Watermaal-Bosvoorde mee op de agenda te zetten, dan kan dat (je hoeft niet eens lid van Groen te zijn al zijn we natuurlijk erg blij als je besluit van ons ook met een lidkaart te steunen).

Geef een seintje aan onze politiek opbouwwerker Sam Vandenberghe en je wordt per mail uitgenodigd. Of anders hou je deze website maar in de gaten …

Vrienden worden met
Groen Brussels Gewest?

Volg jij Groen Brussels Gewest
al op Twitter?

Doe mee en word lid

Voor 1 euro ben je al lid van Groen, een politieke partij die verder denkt dan de waan van de dag en over (partij)grenzen heen kijkt. Groen maakt deel uit van een internationale en wereldwijde ecologische beweging die ijvert voor een duurzame en sociale samenleving. Je ontmoet mensen uit alle uithoeken van Vlaanderen en Brussel die samen met jou ervan overtuigd zijn dat het groene gedachtegoed de moeite waard is om samen over na te denken en actie rond te voeren. Je kunt in alle openheid meebouwen aan de groene ideeën van morgen. Als lid krijg je toegang tot alle congressen en studiedagen en kun je de richting waarin Groen denkt, mee bepalen.

Hou je niet in …

en laat ons weten waar we actie voor moeten voeren, vragen over moeten stellen, dringend de aandacht op moeten trekken of hoe we samen Watermaal-Bosvoorde nog groener en beter kunnen maken. Gewoon een bemoedigend berichtje is ook altijd fijn natuurlijk :-). We antwoorden je dan zo snel mogelijk.