Interpellatie gemeenteraad 26 oktober 2011 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Voor onze kinderen rij niet voorzichtig? – Pour nos enfant ne roulez pas prudemment?

In 2003 was nog maar 7% van de lokale wegen in het Brussels Gewest ingericht als zone 30. In december 2010 was dat al gestegen tot 38%. In vier op de tien lokale straten mag u nu maar 30 per uur rijden. Dat blijkt uit cijfers van het « Observatorium Zone 30 », een onderdeel van Mobiel Brussel. De situatie verschilt echter van gemeente tot gemeente. Elsene en Sint-Joost-ten-Node leggen het slechtste rapport voor. Slechts 4% van de lokale wegen in Sint-Joost ziet het graag traag.

Ondanks het expliciete engagement van het college in de verschillende beleidsnota’s (zie Note de politique générale 2010 en 2011 : “création de zones 30 dans les quartiers d’habitat”) zijn er de laatste jaren haast geen zones 30 ingericht in de gemeente. Ecolo – Groen! vraagt de politieke wil om dit te veranderen. Het moet dan wel meer betekenen dan bordjes plaatsen. Controle en een betere inrichting van de wegen moeten volgen.

Mijn vragen:

  • Waarom werden de beloftes uit de beleidsnota’s niet waargemaakt?
  • Zijn er concrete plannen voor zones 30 en zo ja welke straten of delen van straten komen dan in aanmerking?
  • Naast zones 30 zijn er andere maatregelen mogelijk om het verkeer te vertragen (verkeersdrempels, wegversmallingen, etc…). Plant de gemeente dit soort snelheidsbeperkende maatregelen?
  • Zal het college de politiezone vragen om meer aandacht te besteden aan snelheidscontroles in de gemeente?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!