Persbericht Groen!

Tijdens de gemeenteraad van maandag 16 maart haalde Bruno De Lille uit naar het college van de Stad Brussel omdat dat besloten heeft de volgende 3 jaar
diesel aan te kopen bij Total. Hij vindt dit onaanvaardbaar omdat Total actief is in Birma en er samenwerkt met het militaire regime.

In Birma heerst sinds jaren een militaire dictatuur. De machthebbers tolereren geen enkele tegenspraak. De leidster van de oppositie (en winnares van de Nobelprijs voor de Vrede) Aung San Suu Kyi leeft al twintig jaar onder huisarrest. De onderdrukte bevolking lijdt in erbarmelijke omstandigheden (dwangarbeid, martelingen, kindsoldaten, …). Na de ramp met de cycloon Nargis in 2008 duurde het bijvoorbeeld weken voor hulpverleners de getroffen bevolking mochten
helpen. Bovendien werd heel wat van de noodhulp door de militaire junta aangeslagen. Daarom roepen de Birmese democraten op tot een economische boycot van het land.

Drie jaar geleden, in maart 2006, keurde de gemeenteraad een motie goed om de onderdrukte bevolking van Birma te steunen. De Stad Brussel besliste toen onder meer geen producten meer te kopen van firma’s die actief zijn in Birma.

“Total werd toen zelfs bij naam genoemd omdat het Franse bedrijf verreweg de grootste Europese investeerder is in Birma,” zegt Bruno De Lille. “Het is dan ook onbegrijpelijk dat het college de motie naast zich neerlegt en de volgende 3 jaar toch diesel bij Total zal aankopen. Een motie is geen vodje papier!”

De schepen voor het wagenpark verdedigde zich door te stellen dat het college de motie wel wilde respecteren maar dat de regels voor Europese aanbestedingen dat niet toelieten. De Stad Brussel heeft Total dan maar een document laten ondertekenen waarin de firma verklaart in Birma een ethisch correcte koers te varen.

Bruno De Lille: “Ik zou dan ook graag een oproep willen lanceren naar vakbonden, mensenrechtenorganisaties, derdewereld-verenigingen, … naar iedereen die op een of andere manier kan aantonen dat Total wel over de schreef gaat in Birma. Laat dat weten aan het college van de Stad Brussel zodat het college het contract met Total daarop nietig kan verklaren.”

Het contract met Total gaat in op 1 april 2009 en loopt gedurende 36 maanden.

Contact:
Bruno De Lille
Gemeenteraadslid Sp.a-Spirit-Groen!
Groen! Lijsttrekker Brussels Parlement