Interpellatie gemeenteraad 25 november 2009 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Verwijderen tags door de gemeentediensten

De gemeente biedt aan huiseigenaars aan om tags en grafitti van hun huisgevels te verwijderen. Dit gebeurt enkel op aanvraag.

  • Hoeveel interventies zijn er dit jaar reeds gebeurd? Hoeveel kost dit aan de gemeente? Is de dienstverlening kosteloos voor de huiseigenaars?
  • Op welke manier wordt er reclame gemaakt voor deze dienstverlening?
  • Denkt de gemeente eraan om deze dienstverlening via stewards en bvb. het huis van de stadsvernieuwing actiever te promoten? In sommige wijken is er de laatste tijd immers een grote toename van tags. Zoals u weet trekken tags nog meer tags aan indien ze niet snel worden verwijderd. Het is daarom erg belangrijk dat er pro-actiever wordt opgetreden.
  • Hoe wordt er opgetreden tegen huiseigenaars die geen maatregelen nemen om tags te laten verwijderen. Bepaalde gemeentes hebben immers beslist om eigenaars hierop te belasten.

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!

> Het antwoord van het College: De dienst is gratis. Dit jaar hebben er al 45 interventies plaatsgevonden. Dit kost de gemeente zo’n 1600 euro aan reinigingsproducten. De investering in materiaal bedroeg zo’n 10.000 euro. Er wordt reclame gemaakt voor die dienstverlening via het gemeentelijk informatieblad en via andere kanalen.