Interpellatie gemeenteraad 26 januari 2011 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Verkoop zaal Rogier in laatste rechte lijn. – La vente de la salle Rogier, dans la dernière ligne droite.

Tijdens de gemeenteraad van december antwoordde u reeds bevestigend op mijn vraag of de gemeente plannen had om de Rogierzaal te verkopen. De opbrengst (zo’n 3 miljoen euro) zou belegd worden en de jaarlijkse rente (4% – 120.000 euro) zou de gewone begroting helpen in evenwicht te brengen. De verkoop van patrimonium mag immers wettelijk niet geïnjecteerd worden in de gewone begroting.

De Ecolo-Groen!-fractie herhaalt haar bezwaren bij deze plannen:

  • De rente van de belegging zouden amper boven de inflatie uitstijgen zodat het de begroting haast niet zal kunnen helpen terug een evenwicht te bereiken. Het is erg waarschijnlijk dat de toekomstige huuropbrengsten van de zaal zelfs veel meer zouden opleveren dan de geplande 120.000 euro aan intresten (zelfs na aftrek van de exploitatiekosten).
  • Bovendien kan men vrezen, ondanks de garanties die u meent te kunnen onderhandelen, dat de sociale dimensie van de zaal in het water zal vallen. Het verhuur van Rogier voor feesten en bruiloften zal immer erg onwaarschijnlijk worden indien de zaal in privé-handen (in casu Sheraton) terechtkomt.

Indien de exploitatie van de zaal door de gemeente een probleem vormt zoals u in de pers verklaarde kan de autonome regie een helpende hand bieden. De door de gemeente aangedragen argumenten zijn dus niet afdoende om de verkoop te verdedigen van één van de kroonjuwelen van de gemeente.

Mijn vragen:

  • Waarom komt de verkoop uitgerekend nu aan bod terwijl de gemeente er momenteel zelf dure renovatiewerken uitvoert?
  • Klopt het niet dat de geplande belegging van de opbrengsten van de verkoop wellicht minder zal opleveren dan eventuele huurinkomsten? De verkoop van de zaal dus haast geen impact op het tekort in de gewone begroting hebben. Welk argument zijn er dan nog voor het verkopen van de zaal?
  • Waarom zou de gemeente, al dan niet via de autonome regie, niet zelf een zaal kunnen exploiteren?
  • Hoe denkt u na een verkoop de eigenaar te kunnen verplichten de zaal aan democratische bedragen te verhuren aan inwoners van de gemeente voor feesten en bruiloften?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!