Interpellatie gemeenteraad 28 maart 2012 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Transitwoningen of luchtkastelen? – Construction de logements de transit ou de châteaux en Espagne?

Een transithuis biedt de mogelijkheid om voor een korte periode een onderdak te vinden voor families die door uitzonderlijke omstandigheden zonder woning zijn gevallen.

Een voorbeeld: Een woning wordt onbewoonbaar verklaard en de bewoners moeten op korte termijn de woning verlaten. In dit geval kan onderzocht worden of de bewoners tijdens deze werken kunnen wonen in een transitappartement.
Een ander voorbeeld: een persoon is slachtoffer van een huisbrand en heeft
een plek nodig om een nieuwe start te nemen. Terwijl de gezinnen in deze woningen verblijven, krijgen ze een intensieve begeleiding om hun zoektocht
naar een nieuwe woning te ondersteunen.
Transitwoningen zijn een onontbeerlijk instrument voor een huisvestingsbeleid van een gemeente.

Het afgelopen wijkcontract Méridien voorzag in transitwoningen maar deze werden niet gerealiseerd. In het wijkcontract Liedekerke voorziet het gemeentebestuur een project voor 6 transitwoningen in de Gemeentestraat 77-79. De aankoop van nr 79 kon echter niet plaatsvinden.

Mijn vragen:

  • Hoeveel transitwoningen hoopt de gemeente in het kader van het wijkcontract Liedekerke te kunnen realiseren? M.a.w. Hoeveel transitwoningen kunnen er in de Gemeentestraat 77 ingericht worden, nu er van de aankoop van nr 79 moet worden afgezien?
  • Heeft de gemeente concrete plannen voor meer transitwoningen elders in de gemeente?
  • Welke dienst zal de transitwoningen beheren?
  • Zal er een toewijzingscomité worden opgericht en zo ja, met welke participanten (OCMW, AIS, …?).
  • Hoe lang zullen mensen er maximum kunnen wonen?
  • Hoe en door wie zal de begeleiding naar een nieuwe woonst georganiseerd worden?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen