Persbericht Groen!

Bruno De Lille (Groen!) verzet zich tegen de aanleg van een fietssuggestiestrook op de Troonstraat in Elsene. Hij vraagt dat er een echt veilig fietspad (met onderbroken witte lijnen) wordt aangelegd en dat daar desnoods parkeerplaatsen voor worden opgegeven.

Omdat het Gewest enkele jaren geleden weigerde parkeerplaatsen op de Troonstraat op te offeren voor de veiligheid van de fietsers, werd er een fietspad aangelegd vlak naast de parkeerstrook. En wat onvermijdelijk was gebeurde: de laatste weken waren er enkele zware ongevallen met fietsers die onverwacht geconfronteerd werden met openslaande autodeuren.

Bruno De Lille: ”En wat doet het Gewest nu? Ze gaan het fietspad vervangen door een fietssuggestiestrook! Dat is moorddadig. Ze maken de situatie nog erger. Zo’n strook lijkt namelijk wel op een fietspad maar betekent niets: automobilisten mogen erover rijden, erop parkeren en ze hoeven de fietsers die erop rijden geen voorrang te verlenen. Het is alsof je bouwvakkers met een papieren hoedje de werf op zou sturen. Zo’n hoedje kan op een helm lijken maar dient tot niets.”

Zowel Pro Velo, de Fietsersbond en zelfs de VAB hebben in het verleden al aangegeven dat fietssuggestiestroken beter afgeschaft worden. Ze creëren teveel verwarring: ze sturen de fietsers namelijk wel aan de kant van de weg (vlakbij de geparkeerde wagens waar de ongevallen gebeurd zijn) maar ze bieden geen wettelijke bescherming.

Bruno De Lille: “Een overheid die zegt dat ze aan de kant staat van de zwakke weggebruiker kan in de Troonstraat maar één ding doen: een echt veilig fietspad aanleggen. En als daarvoor parkeerplaatsen moeten wijken, dan is dat maar zo.”

Groen! Brussel verzet zich dan ook tegen de aanleg van de fietssuggestiestrook op de Troonstraat en vraagt dat daar op heel korte termijn een beveiligd fietspad wordt aangelegd.

(*) de fietssuggestiestrook: een doorlopende gekleurde strook aan de rand van de weg. Meestal in het rood.

Contact:
Bruno De Lille
Gemeenteraadslid Sp.a-Spirit-Groen!
Groen! Lijsttrekker Brussels Parlement