Interpellatie gemeenteraad 7 september 2015 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Studie over prostitutie in Sint-Joost (Pink Square) gaat niet over rozen? – L’étude au sujet de la prostitution quartier nord (pink square) envoyée sur les roses?

In 2013 bestelde het gemeentebestuur een studie van 94.000 euro over de plaats van de prostitutie in de Noordwijk. Het studiebureau legde in een sfeer van geheimzinnigheid enkele pistes naar voren waaronder de concentratie van alle carrées in een zogenaamde pink square in het huizenblok tussen de Weide-, Rivier-, Planten- en Linnéstraat. In 2014 kreeg het gekozen studiebureau nog eens 36.000 euro om de financiële, juridische en stedenbouwkundige haalbaarheid van de pink square te bestuderen. Sindsdien heerst er volledige radiostilte.

Ondertussen blijkt de toestand in de Noordwijk er niet op vooruit te gaan. Er bereiken ons berichten van groeiende overlast, uitbreiding van de drugshandel en gewelddelicten maar ook van ontluikende straatprostitutie. ook zouden vele prostituees de voorwaarden van de toegekende conformiteitsattesten voor hun carrée niet respecteren. Het gaat hier om het niet respecteren van de sluitingsuren en -dagen en er zouden tegen de reglementen in verschillende vrouwen per carrée tewerkgesteld zijn.

Op een vastgoedwebsite pronken eigenaars ondertussen met de 1250 euro huur die ze opstrijken voor een verloederde carrée van 36m2.

Zowel de actoren van de sector zelfs als buurtbewoners vragen om actie.

Mijn vragen :

  • Wat is de stand van zaken van de bestelde studie over prostitutie in de Noordwijk ? Wat is de conclusie van de haalbaarheidsstudie ?
  • Is er eindelijk structureel overleg voorzien met de buurgemeentes, de buurtbewoners en de prostitutiesector zelf ?
  • Hoe en door wie verloopt concreet de controle op het respecteren van de voorwaarden van de toegekende conformiteitsattesten voor elke carrée (controle op sluitingsuren- en dagen, controle op beperking tot 1 prostituteé per carrée, verbod van overdracht van attest naar andere uitbater etc etc…)
  • Heeft u als burgemeester in overleg met de politiediensten een zicht op het aantal interventies voor drugs- en gewelddelicten in de wijk ?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen