Persbericht Groen

Onder dit motto werden de eerste acht kandidaten van de gemeenschappelijke lijst Ecolo-Groen aan de pers vandaag voorgesteld. Groen en Ecolo stappen voor de vijfde opeenvolgende keer naar de gemeenteverkiezingen met een gezamenlijke lijst. In 2012 is dit bovendien met de naam Ecolo-Groen.

Een illustratie van de hechte band tussen de twee partijen en een bewijs van onze gezamenlijke kracht en overtuiging. Van Europa tot Schaarbeek. De lijst is een mix van vernieuwing en ervaring. Het is alvast opvallend hoeveel sterke – voornamelijk vrouwelijke – kandidaten de lijst telt. De lijst zal aangevoerd worden door Isabelle Durant, ondervoorzitter van het Europese Parlement en tegelijk fractievoorzitster van de Groene fractie in de gemeenteraad.

Zij wordt op de volgende plaatsen geflankeerd door Vincent Vanhalewyn, Brussels Parlementslid en gemeenteraadslid, Dominique Decoux, Uittredend OCMW-voorzitster, en Younes Nassir-Sahli. Bij de Nederlandstalige Groenen werd ervaring en vernieuwing gecombineerd.

Op plaats 5 staat Adelheid Byttebier, Als voorzitster van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB en gewezen Vlaams minister van welzijn, gezondheid en gelijke kansen wil zij initiatieven voor zachte mobiliteit en sociale integratie vorm geven op lokaal vlak. Vlak daarachter op plaats 6 vinden we voorzitter van Groen Schaarbeek Bram Gilles, kabinetschef van Luc Denys en drijvende kracht achter de nieuwe basisschool en vele andere initiatieven binnen de gemeente. Uittredend schepen Luc Denys geeft na 12 jaar schepenambt de lijst een stevige duw in de rug en zal de lijst van onderaan steunen. In de komende weken en maanden zal de lijst verder aangevuld worden, minstens 6 andere Groenen krijgen hun plaats op de gezamenlijke lijst Ecolo-Groen.

De Nederlandstalige groenen willen de nadruk leggen op:

  • Toegankelijke, veilige en propere open ruimtes (parken, voetpaden, speeltuinen,…) en een gemeente die meer bomen plant: vanuit elk raam zicht op groen!
  • Nieuwe gemeentelijke Nederlandstalige initiatieven. De eerste gemeentelijke Nederlandstalige basisschool werd geopend, dankzij Groen, maar één school volstaat niet, maar evenzeer een betere tweetaligheid van sommige diensten, een cultuurbeleid dat nog duidelijker en zichtbaarder is…Een Nederlandstalige moet zich thuisvoelen in Schaarbeek!
  • Een uitbouw en verbetering van de gemeentelijke dienstverlening (een thuis voor senioren, meerdere crèches, een beter aanbod aan sportfaciliteiten,…) De gemeente is er voor alle Schaarbekenaren.
  • Een trage en slimme mobiliteit voor de wijken in Schaarbeek op maat van voetgangers en fietsers. Door het verder aanpakken van gevaarlijke punten en een hardere aanpak van overtredingen. Met de fiets naar school, naar het werk of de winkel moet kunnen: elke dag, en in alle veiligheid.

Uittredend schepen Luc Denys: “Ik steun Adelheid volledig omdat ik na twaalf jaar genoeg verwezenlijkt heb. Ik wil nu de baan ruimen voor jong talent en daarin vertrouw ik Adelheid voor 100%.”