Interpellatie gemeenteraad 29 december 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Sociale woningen Kleine Dalstraat: bewoners voelen zich in de steek gelaten. – HBM Rue du Vallon: les locataires se sentent abandonnés.

De bewoners van de sociale woningen in de Kleine Dalstraat klagen omdat hun appartementen al jaren met zware vochtproblemen te kampen hebben. De sociale huisvestingsmaatschappij kent het probleem, maar zegt niets te kunnen doen omdat er een proces loopt tegen de aannemer.

De bewoners zijn vooral boos omdat de problemen al jaren aanslepen. Al acht jaar klagen ze bij huisvestingsmaatschappij ‘Goedkope woningen van Sint-Joost-ten-Node’. De directie daar zegt op de hoogte te zijn van de problemen, maar staat machteloos. Fouten bij de constructie zouden aan de basis liggen van de vochtproblemen. Ondertussen staan er ook vele appartementen leeg.

De bewoners voelen zich in de steek gelaten, maar kunnen moeilijk andere oorden opzoeken. De huurprijzen op de Brusselse vastgoedmarkt zijn te hoog. Wel is het zo dat de lasten elke jaar de hoogte ingaan.

Mijn vragen:

  • Wat is de huidige stand van zaken van het dispuut met de aannemer? Hoe lang kan de gerechtelijke procedure nog aanslepen?
  • Kunnen de bewoners met de meest getroffen woningen niet prioritair in vrijkomende sociale woningen worden ondergebracht? Wat kan de gemeente ondernemen om de levensomstandigheden van de meest getroffen bewoners te verbeteren?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!