Interpellatie gemeenteraad 25 november 2009 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Sluiting zwembad van Sint-Joost

Ik vernam via een onopvallend zinnetje in een artikel in de krant le Soir dat het zwembad van Sint-Joost in december voor een jaar de deuren zal sluiten. Informatie over de sluiting noch de exacte sluitingsdag was op het moment van de indiening van deze interpellatie te vinden aan de kassa van het zwembad noch op de website. Zwemmers blijven dus beurtenkaarten kopen hoewel het zwembad nog minder dan een maand toegankelijk blijft. Enkel als je de vraag expliciet stelt aan het personeel krijg je te horen dat het zwembad op 18 december voor een jaar de deuren sluit.

  • Welke werken zullen er een jaar lang precies worden uitgevoerd? Wat gebeurt er met het personeel van het zwembad gedurende deze periode?
  • Zijn de clubs en scholen die van het zwembad gebruik maken op de hoogte gebracht? Het is voor een school of club immers moeilijk om in de loop van het schooljaar in andere zwembaden nog een plaats te vinden.
  • Ik vraag ook met aandrang dat het zwembad de individuele gebruikers informeert over de sluiting.

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!

> Het antwoord van het College: Het gaat over omvangrijke werken waar heel de technische installatie dient te worden vernieuwd gaande van waterzuivering, verwarming enz… De directie van het zwembad informeerde de gemeente, personeel en de clubs en scholen een maand geleden van de sluiting. Er is toen gezocht naar oplossingen voor de scholen en clubs maar niet iedereen zal in een naburig zwembad terecht kunnen. Het personeel kan elders terecht behalve de redders die technisch werkloos worden. Indien ze elders willen werken kan dit en ze zijn steeds welkom bij de heropening in januari 2011.