Persbericht Groen – ECOLO

De Brusselse landschapsarchitect Bas Smets en de Franse stedenbouwkundige Jean-Pierre Charbonneau hebben eind 2012 de ontwerpwedstrijd voor het Sint-Lazaruswijk in Sint-Joost gewonnen. De laureaten wilden onder meer de oppervlakte bestemd voor voetgangers verdubbelen. Markant punt was het herenigen van de twee delen van de Kruidtuin door het onderbreken van de Sint-Lazaruslaan en het creeren van een echt Sint-Lazarusplein zonder autoverkeer. Het project ging gepaard met een mobiliteitsplan voor de hele wijk en nieuwe parkinfrastructuur van Leefmilieu Brussel.

Omdat het begin 2014 nog steeds wachten was op de uitvoering van deze plannen interpelleerde Groen gemeenteraadslid Frederic Roekens op 24.02.2014 burgemeester Kir (PS) over de stand van zaken van het door Beliris gefinancierde project maar waar de gemeente optreedt als bouwheer.

Hoewel Kir toen hij nog staatssecretaris van stedenbouw was van alle plannen op de hoogte was en op 19 november 2012 zelfs de plannen voorstelde veranderde hij als nieuwbakken burgemeester plots van mening. Eerst werd het door bureau Stratec ontworpen mobiliteitsplan met verkeerslussen van tafel geveegd. Nadien werd aan Bas Smets een tweede en zelfs een derde ontwerp gevraagd (deze laatste op kosten van de gemeente ter hoogte van 40.000 euro).

In dit laatste ontwerp verdwijnt de hereniging van de twee delen van de Kruidtuin en wordt toch doorgaand verkeer toegelaten op het nieuwe Sint-Lazarusplein. Met andere woorden het project wordt een voornamelijk cosmetische ingreep waarbij de huidige verkeerssituatie grotendeels blijft behouden maar op een smallere Sint-Lazaruslaan en -plein. Het sluipverkeer zal zich dus nog meer vastrijden in de wijk en de levenskwaliteit van de bewoners nog meer doen dalen. Ook voor het prostitutieverkeer wordt geen oplossing voorzien.

Om het afvoeren van het winnend ontwerp te rechtvaardigen gebruikt burgemeester Kir valse argumenten. Het afvoeren van de doorsteek van het park en het herenigen van de twee delen van de Kruidtuin zou voor meer onveiligheid zorgen en de wijk zou nog meer geïsoleerd raken. Indien de wijk geïsoleerd is van de binnenstad is het precies door het drukke autoverkeer op de kleine ring en de omliggende straten.

Waar burgemeester Kir na het afvoeren van “Walking Madou” opnieuw blijft zweren bij een door autoverkeer gedomineerde mobiliteitsvisie uit de jaren ’60 zien zijn collega burgemeesters Mayeur (PS) en Picqué (PS) in dat het anders moet. De Brusselse centrale lanen zullen worden heraangelegd en Sint-Gillis pakt op dit moment uit met een eveneens door Bas Smets ontworpen verkeersvrij Sint-Gillis Voorplein. De burgemeester van Sint-Joost steekt echter de kop in het zand.

Ecolo en Groen Sint-Joost willen ervoor pleiten dat tegen het voor juni geplande openbaar onderzoek zowel burgemeester Kir als zijn opvolger als staatsecretaris voor stedenbouw Rachid Madrane (PS) en Beliris terug het winnend ontwerp uit 2012 als basis nemen en de wijk het Sint-Lazarusplein, de herenigde Kruidtuin en het bijhorend mobiliteitsplan geven dat het verdient! Enkel dan kan een nieuwe impuls worden gegeven aan een Noordwijk dat alle jaren wacht op een wederopstanding.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Sint-Joost-ten-Node