Interpellatie gemeenteraad 18 juni 2015 – Katia Van den Broucke

Interpellatie van Katia Van den Broucke, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Het sensibiliseren rond personen met een handicap in de scholen en de integratie van kinderen met een handicap in de naschoolse opvang.

Het sensibiliseren rond personen met een handicap kan niet vroeg genoeg beginnen, hoe jonger kinderen in contact komen met personen met een handicap hoe spontaner ze kunnen omgaan met het ‘anders zijn’.

Ik weet dat ik het college daar niet van moet overtuigen; het project van de kinderkribbe die zowel kinderen met een handicap integreert, getuigt daarvan.

Toch wil ik even terugkomen op twee suggesties die ik ooit heb gelanceerd, die positief werden onthaald, maar die – vrees ik – in de vergeetput zijn beland.

Eind 2013 werd de film ‘Handicap toi-même’ gelanceerd, een kortfilm (23 minuten) die gaat over de leefwereld van personen met een mentale handicap en kon gerealiseerd worden dankzij de steun van het gewest.

Nog geen maand geleden zat deze film in competitie op het filmfestival ‘Entr2marches’ van Cannes en kaapte daar zowel de ‘Grand Prix du Jury’ als de ‘Prix du public’.

Begin 2014 werden de schepenen bevoegd voor gelijke kansen en onderwijs uitgenodigd bij de presentatie van de film en de bijgaande pedagogische koffer. Het is een ideaal middel om in scholen te gebruiken om het debat aan te gaan en te sensibiliseren rond ‘personen met een handicap’.

Los van de film heb ik ooit gevraagd of het mogelijk zou zijn om kinderen met een handicap, die in het bijzonder onderwijs zitten, te integreren in de naschoolse opvang van onze scholen. De kinderen van het bijzonder onderwijs worden met busjes naar huis gebracht en vaak is dit zo vroeg dat (meestal) de moeder, niet meer buitenshuis kunnen werken omwille daarvan.

Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:

  • Werd de film ‘Handicap Toi-même’ en de pedagogische koffer gebruikt in de gemeentescholen van Berchem?
  • Indien ja, kreeg ik graag een korte evaluatie van de ervaring (hoeveel klassen, aan welk jaar, …)
  • Indien neen, graag de reden.
  • Heeft u al contacten gehad met de directies van de scholen om kinderen met een handicap te integreren in de naschoolse opvang?

Ik dank u alvast voor uw antwoord.

Katia Van den Broucke
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen

> Het antwoord van het College vind je hier: Schriftelijk antwoord interpellatie Handicap Toi-même