Dertig jaar na de sluiting van de laatste Nederlandstalige gemeenteschool in Schaarbeek, is de gemeente van plan opnieuw Nederlandstalig onderwijs aan te bieden. Schepen Luc Denys (Groen!) heeft hierover een akkoord bereikt met het schepencollege. Dat vernam Brussel Deze Week.

Schaarbeek is een van de Brusselse gemeenten die alleen Franstalig gemeentelijk onderwijs aanbiedt. Het is tegelijk de gemeente waar de druk op het Nederlandstalig onderwijs het grootst is: tal van scholen hebben de afgelopen schooljaren leerlingen moeten weigeren.

De Vlaamse schepen Luc Denys (Groen!) vond de tijd rijp voor een Nederlandstalige basissschool in Schaarbeek. Dat lag niet voor de hand. De gemeente is in handen van FDF-burgemeester Bernard Clerfayt. Dertig jaar geleden heeft toenmalig burgemeester Roger Nols er de laatste Nederlandstalige school gesloten.

Zopas heeft het college zijn goedkeuring gegeven aan de nota die een nieuwe Nederlandstalige gemeenteschool moet voorbereiden. Schepen Denys is erg opgetogen met de kentering. “Het is lang vechten geweest, maar eindelijk is de doorbraak een feit,” zegt de Vlaamse schepen.

Over de locatie is nog geen zekerheid, maar het gemeentebestuur ziet wel wat in enkele leegstaande klaslokalen aan het Gaucheretplein. Het onderwijssecretariaat van de Vereniging voor Steden en Gemeenten heeft al een positief advies gegeven voor die inplanting. Een tweede mogelijkheid is een leegstaande school van het vrij onderwijs in de Groenstraat.

Schepen van onderwijs Georges Verzin (LB) erkent dat de vraag naar een Nederlandstalige school erg groot was. “Niet alleen Nederlandstalige ouders, maar ook taalgemengde gezinnen, Franstaligen en anderstaligen zijn vragende partij.” Verzin wijst erop dat de nieuwe school tegelijk past in de demografische evolutie in de gemeente. “De bevolking groeit. Schaarbeek telt nu al 120 000 inwoners en dat cijfer zal tegen 2025 aangroeien tot 145 000.”

Auteur: Steven Van Garsse
Bron: Brussel Deze Week van 19/05/2009