Persbericht Groen – ECOLO

Het schepencollege van Sint-Joost besliste vorig jaar in het kader van het nieuwe duurzame wijkcontract ‘Liedekerke’ om over te gaan tot de aankoop van een woning met ruime tuin in de Hoevestraat 13-15. En dit met het oog om de woning af te breken, een nieuw passief gebouw op te trekken en de tuin op te stellen voor de buurtbewoners. Hiervoor wou het schepencollege het onwaarschijnlijke bedrag neertellen van 1.725.000€.

Opzienbarend was ook het feit dat de huidige eigenaar het huis en de tuin samen in juni 2010 heeft gekocht voor ruim 606.000€ (een waardestijging van bijna 300% op 14 maanden tijd). Burgemeester Jean Demannez (PS) verdedigde de aankoopprijs door de renovatiewerken die de huidige eigenaar zou hebben uitgevoerd. Deze (gedeeltelijk) uitgevoerde renovatiewerken konden echter geen waardestijging met 300% verklaren.

Om deze redenen ging Ecolo-Groen in beroep tegen deze beslissing bij de Gewestregering. Deze laatste volgde onze redenering en schorste deze schandalige aankoop.

Ecolo-Groen stelde bovendien andere oplossingen voor om de tuin open te stellen voor de buurtbewoners en dit zonder financiële aderlating. Vooreerst kon er gezocht worden naar een minder dure ‘toegangsweg’. Zo is de kans groot dat een eigenaar van een pand met toegang tot de tuin deze zal willen verkopen voor een aanzienlijk lager bedrag. Ook is er voor de eigenaar van de tuin een erfdienstbaarheid vanuit de aanpalende Liedekerkestraat. In principe zou de aankoop van de tuin (eventueel via een onteigeningsprocedure voor openbaar nut) door de gemeente dus een toegangsweg moeten garanderen.

Op het schepencollege van 17.04.2012 besliste het schepencollege om nog enkel de tuin en de gelijkvloers en kelderverdieping te kopen voor 880.000€. Deze beslissing werd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd door de gemeenteraad op 30.05.2012.

De Ecolo-Groen fractie was blij dat het schepencollege in Sint-Joost eindelijk tot inkeer kwam en geen astronomische bedragen meer wilde neertellen voor de woning in de Hoevestraat. Op deze wijze werd haast 845.000 euro aan belastingsgeld bespaard. Ecolo-Groen Sint-Joost betreurde echter de meerwaarde die de eigenaar zou boeken : 274.000 euro en het vruchtgebruik van drie verdiepingen van het huis die in zijn handen zou blijven. Onze fractie kreeg bovendien geen coherente uitleg over hoe de aankoopprijs van 880.000 euro tot stand kwam. Onze fractie kon de beslissing dus niet goedkeuren.

Na een nieuwe klacht van Ecolo-Groen-gemeenteraadsleden Frederic Roekens en Nuray Dogru besliste de Gewestregering op 27.08.2012 opnieuw om de beslissing te schorsen.De gemeente wordt in dit dossier dus twee maal na elkaar op de vingers getikt door de voogdijoverheid.

De armste gemeente van het land verdient een onberispelijk beheer van het belastinggeld. Het dossier van de Hoevestraat 13 ontwricht de vastgoedprijzen in de gemeente en bevordert de speculatie. Onze fractie blijft de alternatieven verdedigen om het lovenswaardige project van een openbare tuin te realiseren. Wij roepen de gemeente Sint-Joost dan ook op om naar een aanvaardbare oplossing te zoeken.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Sint-Joost-ten-Node

Zoé Genot
Federaal parlementslid
Co-secretaris Ecolo Sint-Joost-ten Node