Interpellatie gemeenteraad 28 augustus 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Renovatie rioolnet van Sint-Joost

De laatste maanden verschijnen er regelmatig berichten in de pers over grote gaten in het Brusselse wegdek als gevolg van beschadigde rioolleidingen. Vivaqua heeft een staat van de riolen opgemaakt en deelde deze op in vijf categorieën (van goed tot zeer slecht). Volgens Vivaqua blijkt een derde van het Brusselse rioolnetwerk in zeer slechte staat te verkeren. De maatschappij heeft dan ook een plan klaar om vanaf 2011 elk jaar 25 km riolen te renoveren. Hiervoor wordt ruim 1,5 miljard euro geleend.

Vragen:

  • Wat betekent dit concreet voor Sint-Joost?
  • Telt Sint-Joost riolen die in de categorie ‘in zeer slechte staat’ werden ondergebracht?
  • Heeft Vivaqua al plannen om riolen in Sint-Joost onder handen te nemen? Zo ja, wanneer?
  • Kunnen de rioolwerken worden afgestemd op grote wegwerkzaamheden die al op stapel staan?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!