Persbericht Groen!

Het VGC-College wil bruggen slaan. Bruggen tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus binnen het Brussels Gewest, bruggen met de andere gemeenschappen, bruggen ook tussen onderwijs, cultuur en welzijn. De bedoeling is om steeds meer samen te werken, om zo tot een beleid te komen dat de bestaande barrières en grenzen zoveel mogelijk overstijgt. Groen! kan dat enkel toejuichen. Want de realiteit van Brussel is multicultureel, en deze regering wil daar in de toekomst ook naar handelen.

Dit komt het beste tot uiting in de brede – of onthaaste – school. Van den Brandt: “Tijdens een onthaaste schooldag, worden klassieke lessen afgewisseld met sport, cultuur en spelen. Kinderen met een achterstand worden beter begeleid en problemen met kinderopvang worden veel beter ondervangen.” Groen! is dan ook verheugd dat het concept van de onthaaste school is opgenomen in deze beleidsverklaring: “Wij zien de onthaaste school als een middel om te werken aan gelijke kansen, waarbij men tegelijkertijd ook het Nederlands bevorderd en de opleiding open trekt van kennen naar kunnen. Cultuur en sport krijgen er immers een prominente plaats, wat de participatie van kinderen uit kwetsbare milieus aan culturele en sportieve activiteiten zeker zal verhogen.”

Dat er door het College ook nieuwe initiatieven worden genomen om jonge Brusselse kunstenaars een tribune te geven, verdient overigens een pluim! Jong talent moet inderdaad ondersteund en gestimuleerd te worden!

Ten laatste wil Groen! ook het belang van duurzame en toegankelijke infrastructuur benadrukken. Er is vandaag nood aan infrastructuur, bvb. voor jeugdbewegingen en sportorganisaties. Het plan van het College om de bestaande infrastructuur open te stellen en het gebruik ervan uit te breiden, is daarin al een goede en bovendien goedkope oplossing!

Contact:
Elke Van den Brandt
Parlementslid Groen!
Brussels Hoofdstedelijk Parlement