Interpellatie gemeenteraad 27 oktober 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Quid definitieve plannen voor heraanleg Rogierplein? – Quid plans définitifs pour le réaménagement de la Place Rogier?

Bij het aantreden van de nieuwe Brusselse Gewestregering werden noodgedwongen aanzienlijke besparingen aangekondigd. Zo moesten enkele grote infrastructuurwerken aangepast, uitgesteld of zelfs afgevoerd worden. Lange tijd was de heraanleg van het Rogierplein dan ook bedreigd. In het voorjaar 2010 kondigde Minister van openbare werken Grouwels echter aan dat de plannen in gewijzigde vorm zouden worden uitgevoerd. Zo zouden goedkopere materialen worden gebruikt en zou de heraanleg van de kleine ring en de zogenaamde ‘strip’ tussen de Koning Albert II-laan en de Ginestestraat worden uitgesteld.

De buurtbewoners zijn echter nooit officieel ingelicht over hoe de werken exact zullen worden uitgevoerd. Ook is het niet duidelijk wanneer de kleine ring en de ‘strip’ zullen worden heraangelegd.

  • Heeft het gemeentebestuur weet van de definitieve plannen? Kunnen deze worden toegelicht?
  • Heeft de gemeente garanties dat de ‘strip’ en het stuk kleine ring tussen Albert II-laan en Ginestestraat zal worden heraangelegd?
  • Hoeveel bedraagt de extra kostprijs van de heraanleg van de ‘strip’? Kan er niet worden gezocht naar alternatieve financieringsbronnen (bvb Beliris) om de volledige plannen van architect Xaveer De Geyter in één beweging uit te voeren?
  • Zal de gemeente samen met Minister Grouwels de inwoners duidelijk en exhaustief informeren over de heraanleg van het Rogierplein via een informatievergadering en informatieborden rondom het plein?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!