Persbericht Groen – ECOLO

Op een vastgoedwebsite pronken eigenaars met de 1250 euro huur die ze opstrijken voor een verloederde carrée van 34m2 in de Noordwijk in Sint-Joost. De appartementen boven de carrée worden voor 350 euro verhuurd. Intussen besliste de website onder druk om de advertentie te schrappen. Deze explosie van de huurprijzen houdt al enkele jaren aan desondanks een nieuws reglement dat zowel Schaarbeek als Sint-Joost in 2012 hebben aangenomen om regels op te leggen aan de carrées en de vrouwen die er hun beroep uitoefenen. Vele prostituees zouden de voorwaarden van de toegekende conformiteitsattesten voor hun carrée echter niet respecteren.

Het gaat hier om het niet respecteren van de sluitingsuren en -dagen en er zouden tegen de reglementen in verschillende vrouwen per carrée tewerkgesteld zijn. Het betalen van forse huurprijzen is bijna onmogelijk indien carrées niet worden onderverhuurd of doorlopend geopend zijn. De prostituees die er oorspronkelijk werkten worden weggejaagd door de hoge huurprijzen en hun plaats wordt naar verluidt ingenomen door vrouwen die in de ban zijn van prostitutienetwerken en pooiers. Niemand bij het gemeentebestuur noch bij de politie lijkt de voorwaarden te controleren en de wijk ontsnapt meer en meer aan de controle van de overheid.

De toestand in de Noordwijk gaat er inderdaad niet op vooruit. Er bereiken ons berichten van groeiende overlast, uitbreiding van de drugshandel en gewelddelicten maar ook van ontluikende straatprostitutie.

In 2013 bestelde het gemeentebestuur nog een studie van 94.000 euro over de plaats van de prostitutie in de Noordwijk. Het studiebureau legde in een sfeer van geheimzinnigheid enkele pistes naar voren waaronder de concentratie van alle carrées in een zogenaamde pink square in het huizenblok tussen de Weide-, Rivier-, Planten- en Linnéstraat. In 2014 kreeg het gekozen studiebureau nog eens 36.000 euro er bovenop om de financiële, juridische en stedenbouwkundige haalbaarheid van de pink square te bestuderen. Sindsdien heerst er volledige radiostilte.

Zowel actoren van de sector zelfs als buurtbewoners vragen al jaren actie om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

Tijdens de volgende gemeenteraad zal raadslid Frederic Roekens (ecolo-groen) de burgemeester aan de tand voelen over de prostitutiebuurt.

  • Wij vragen dat controle op het respecteren van de voorwaarden van de toegekende conformiteitsattesten voor elke carrée (controle op sluitingsuren- en dagen, controle op beperking tot 1 prostituteé per carrée, verbod van overdracht van attest naar andere uitbater etc etc…) eindelijk effectief wordt uitgeoefend.
  • We willen meer duidelijkheid over de resultaten van de peperdure studie besteld door de meerderheid en over de visie op lange termijn aangaande de buurt.
  • We wensen structureel overleg met de buurgemeentes, de buurtbewoners en de prostitutiesector zelf. We vragen een aanpak door de politiediensten van de bloeiende drugshandel in de wijk.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Sint-Joost-ten-Node