“Minder samenwerking en meer tijdsverlies in Brusselse stadsprojecten. Dat is het gevolg van het nieuwe Brusselse planbureau van de regering. Het tegenovergestelde van wat ze wilden”, zegt Arnaud Verstraete, Brussels parlementslid voor Groen. Er komt een nieuwe instelling die bevoegd zal zijn voor alle planning in Brussel, maar alle andere instanties die dat nu al deden (Mobiel Brussel, Brussel Leefmilieu, CityDev, …) blijven gewoon verder werken zoals voorheen. Het is volgens Groen opmerkelijk dat de bestaande instellingen gewoon verder hun eigen plannen zullen opstellen en niet eens standaard betrokken worden bij het Planbureau.

Het is een bekend fenomeen in de Brusselse stadsontwikkeling: het duurt te lang voor stadsplannen uitgevoerd worden. Reden? De beruchte versnipperde bevoegdheden. Daarom kondigde de regering een planbureau aan, dat de samenwerking zou verbeteren, zowel tussen instellingen onderling als met de Brusselaars. De regering koos echter voor een organisatie die net het omgekeerde zal bewerkstelligen. De enige instelling die vandaag bestond waar systematisch overleg bestond tussen alle Brusselse instanties, namelijk het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO), wordt opgedoekt.

PS-voogdij en geen inspraak

Alle plannende instanties zouden volgens het regeerakkoord samenkomen in één orgaan. Daar komt niets van in huis. Elke minister kan zich dus weer in zijn eigen hoekje terugtrekken en los van de anderen zijn eigen plannen maken. De minister-president, heeft bovendien een extra administratieve hindernis gecreëerd voor zijn collega’s: alle ministeriële plannen moeten eerst langs een controlecommissie passeren. Ook de Raad van State heeft vragen bij die bepaling.

“Dit planbureau is een duidelijke keuze om niet samen te werken, maar om iedereen zijn eigen plan te doen trekken. Dat de minister-president zijn collega’s uitsluit uit het planbureau en tegelijk een extra controle oplegt voor hun plannen is gewoon onvoorstelbaar. De hele Regering wordt onder PS-voogdij gesteld.” zegt Arnaud Verstraete.

Tenslotte is er heel weinig voorzien om de inspraak bij projecten beter te organiseren. In het verleden liep het al te vaak mis op dit punt. Nu worden burgers en verenigingen in het beste geval geïnformeerd wanneer alles al beslist is. Voor een eigen inbreng is er dan geen tijd meer.

Groen roept het Brussels Parlement op om deze ordonnanties niet goed te keuren. We vragen een versterking van het bestaande overleg binnen het ATO en een engagement om de bevolking niet enkel te informeren maar vanaf het begin inhoudelijk bij grote stadsprojecten te betrekken.

Contact:
Arnaud Verstraete
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement