Persbericht Groen – ECOLO

Sinds verschillende jaren kampt Sint-Joost met capaciteitsproblemen in de Nederlandstalige creche en lagere school. Voor het schooljaar 2014-2015 staat de teller voorlopig reeds op 149 officiële weigeringen. In dit cijfers zijn de informele vragen om informatie en inschrijving van ouders niet eens meegerekend. Vele ouders zullen wellicht nog in september om een inschrijving komen vragen wat de cijfers nog meer de hoogte in zal jagen.

Nadat Ecolo-Groen in 2010 voor het eerst aan de alarmbel trok kwamen er vage beloftes van de vorige PS, SP.a, CDH meerderheid en werd in het meerderheidsakkoord 2012-2018 uiteindelijk zwart op wit beloofd te werken aan capaciteitsuitbreiding. Twee jaar later staan we op de sinds 2010 herhaalde beloftes over de aankoop van een pand in de Gillonstraat echter nog nergens. Dit ondanks de verklaringen in de pers van Vlaamse schepen Bea Meulemans dat de vorige burgemeester Demannez stokken in de wiel stak maar dat burgemeester Kir de capaciteitsuitbreiding gunstig genegen was.

In 2013 werd het door de VGC gedragen project voor een brede schoolsite in het kader van het nieuwe wijkcontract As-Leuven door het college echter om onduidelijke redenen afgeschoten. Het blijft intussen nog steeds wachten op concrete voorstellen van de meerderheid om de belofte aan capaciteitsuitbreiding waar te maken. Het mag intussen duidelijk zijn dat de sinds 2010 beloofde aankoop van een pand in de Gillonstraat indien deze ooit wordt gerealiseerd maximaal 3 à 4 klassen zou kunnen herbergen en geen structurele oplossing is.

Niet alleen qua schoolcapaciteit blijft de gemeente achter. Zo kent Sint-Joost slechts één Nederlandstalige kinderkribbe. De geplande nieuwe bijkomende Nederlandstalige crêche in het kader van het vorige wijkcontract Liedekerke is niet gerealiseerd en het project kent op enkele maanden van het einde van dit wijkcontract zelfs nog geen begin van uitvoering. Indien de werf niet voor december wordt gelanceerd gaat de gewestelijke geldkraan dicht en sterft het project wellicht een stille dood.

Ecolo-Groen Sint-Joost roept daarom de PS, SPa, CDH meerderheid op om nu eindelijk werk te maken van de uitbreiding van de capaciteit in het Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs en in de kinderopvang. Schoolcapaciteit vergroten is een werk van lange adem en de nood aan schoolcapaciteit blijft toenemen. Het afschieten van de brede school in het wijkcontract As-Leuven was dan ook een gemiste kans en kostbare tijd en middelen gingen verloren. De sinds 2010 vooropgestelde maar nog steeds niet gerealiseerde aankoop van een pand in de Gillonstraat is geen structurele oplossing. Het is in elk geval schandalig dat de meerderheid geen enkel concreet alternatief realiseerde voor het komende schooljaar. Het is inmiddels 5 NA 12 !

Bijlagen:

 

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Sint-Joost-ten-Node