Actua-vraag gemeenteraad 25 november 2009 – Frederic Roekens

Actua-vraag van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Opvang van asielzoekers

Zoals iedereen kon vaststellen kan Fedasil de toevloed aan asielzoekers niet meer opvangen. Het akkoord van vorige week over extra opvangplaatsen voldoet niet aan de vraag. Vele mensen zullen dus op straat blijven.

Kan Sint-Joost niet tijdelijk plaatsen aanbieden aan Fedasil?

Ik dank u alvast voor uw antwoord.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!

> Het antwoord van het College: Sint-Joost heeft steeds veel aandacht geschonken aan dit onderwerp maar kan niet alleen instaan voor de oplossing van een probleem van de federale overheid. Ik zal evenwel dit punt op de agenda plaatsen van de conferentie van Brusselse burgemeesters.