Van 1 september tot 31 oktober is het gemeentelijk parkeeractieplan van Jette in openbaar onderzoek. Bewoners die zich willen informeren kunnen niet alleen terecht op de website maar ook op de dienst Mobiliteit. Daarnaast voorziet de gemeente twee infosessies in de gemeenteraadszaal, één op 7 september en één op 14 oktober.

Met dit gemeentelijk parkeeractieplan vertaalt de gemeente Jette de gewestelijke uitvoeringsbesluiten op haar terrein. Deze aanpak zorgt voor een meer coherent Brussels parkeerbeleid en een beter begrip van de regels. Deze evolutie wordt nog versterkt door het feit dat Jette de controle van haar parkeerbeleid toevertrouwt aan het gewestelijk parkeeragentschap Parking.brussels.

Schepen van Mobiliteit Nathalie De Swaef: “Centraal in dit nieuwe parkeeractieplan staat de verbetering van de dienstverlening door meer duidelijkheid. Eveneens een belangrijke verbetering is het werken met grotere parkeersectoren, samengesteld uit verschillende deelsectoren zodat niemand meer op de grens van zijn of haar zone woont”.

Het Gemeentelijk parkeeractieplan gaat niet enkel over wagens. Voor de gemeente Jette is het parkeerbeleid een hefboom in het mobiliteitsbeleid dat enerzijds parkeren voor buurtbewoners probeert te vergemakkelijken en anderzijds de auto bij verplaatsingen probeert te vervangen door alternatieven. Het parkeerbeleid heeft dus ook een hoofdstuk over parkeren voor fietsen en moto’s en voorziet meer plek voor autodelen.

Indien u dat wenst bent u welkom op één van beide infosessies, op 7 september van 16 tot 19u of op 14 oktober van 10 tot 13u in de gemeenteraadszaal op het Mercierplein.