Persbericht Groen!

Na eerdere experimenten in Gent ging gisteren ook in Brussel het online inschrijvingssysteem voor het lager en secundair onderwijs van start. Groen! staat achter het idee van een gecentraliseerd inschrijvingssysteem, maar wil af van het eerst-komt-eerst maalt-principe en de manier waarop de campusvoorrang wordt ingevuld. We willen een decretaal verankerd inschrijvingssyteem dat binnen de context van de vrije schoolkeuze toch toelaat om verschillen tussen zogenaamde prestigieuze en niet-prestigieuze scholen weg te werken, om buurtscholen te promoten en om een sociale mix te bevorderen.

“Online inschrijven biedt een antwoord op de wachtrijen aan de schoolpoorten en kan mits het hanteren van de juiste criteria ongelijkheid tussen instellingen wegwerken,” zegt Elisabeth Meuleman, Vlaams Parlementslid. “Het criterium van het tijdstip van aanmelden dat gehanteerd wordt zorgt er in Brussel echter voor dat het systeem crashte. Bovendien werkt dit systeem verdere ongelijkheid in de hand.”

Een elektronische aanmelding impliceert drempels. Enerzijds de informatica zelf (volgens de meest recente welzijnsbarometer heeft 21% van de Brusselse gezinnen geen internetconnectie om financiële redenen), anderzijds de vertrouwdheid met het systeem (bvb weten dat een eerste leerjaar secundair B iets heel anders is dan A). Toch is dit niet de essentie van het probleem. Mensen kunnen bijgestaan worden bij hun inschrijving, en in Brussel stonden dit jaar vele organisaties voor hen paraat. In bibliotheken, gemeenschapscentra, scholen en allerhande vzw’s konden mensen terecht voor hulp bij de inschrijving.

De kern van het probleem zit volgens Elke Van den Brandt, Brussels Parlementslid, in het eerst-komt-eerst-maalt-principe dat gebruikt wordt voor de inschrijvingen in het secundair onderwijs. “Hierdoor heerst het recht van de sterkste; zij die het snelste op de site inloggen en de formulieren ingevuld krijgen, hebben de eerste keuze.” Voor het basisonderwijs geldt het tijdstip van aanmelden niet, wat een beter systeem is. Hierdoor zullen niet alle ouders zich gelijktijdig aanmelden en is er meer tijd om mensen zonder informatiestructuur te begeleiden.

Voor het secundair onderwijs geldt in Brussel bovendien een campusvoorrang. Volgens het decreet betekent dit dat enkel kinderen die in het basisonderwijs school liepen op eenzelfde campus voorrang krijgen. In Brussel wordt dit criterium oneigenlijk gebruikt. Sommige netten bieden voorrang aan kinderen uit al hun basisscholen. Van den Brandt: “Hierdoor creëren we tweederangsscholen. Buurtschooltjes, veelal van de gemeenten, die niet verbonden zijn met een secundaire school zullen minder aantrekkelijk worden. Minister Smet moet die invulling van het begrip bekijken en evalueren.”

Groen! wil net buurtscholen promoten en zo een gezondere sociale mix bereiken. Wij vragen minister van onderwijs Pascal Smet om de huidige, uiteenlopende systemen in Gent, Antwerpen en Brussel voor basis en secundair onderwijs te evalueren. We willen een algemeen decretaal verankerd systeem dat het grote prestige- en niveauverschil tussen onderwijsinstellingen en de ongelijke toegang tot die scholen wegwerkt. Op die manier willen we streven naar een sociale mix, buurtscholen promoten en echte gelijke onderwijskansen garanderen in plaats van ongelijkheid nog verder te versterken door dit ‘eerst komt, eerst maalt’ principe.

Contact:
Elke Van den Brandt
Parlementslid Groen!
Brussels Hoofdstedelijk Parlement