Persbericht Groen!

Op 7 juni behaalde Groen! in Brussel 11,2 % van de stemmen. De partij mag daarmee voor het eerst twee kandidaten naar het Brussels parlement sturen: lijsttrekker Bruno De Lille en tweede kandidaat Annemie Maes. Na enkele aftastende gesprekken tussen Open VLD, CD&V en Groen! toonden de gesprekspartners zich bereid mee te stappen in de groene plannen om van Brussel de ecologische hoofdstad van Europa te maken. De drie partijen sloten daarop een principesakkoord. Zij starten vandaag de inhoudelijke onderhandelingen voor een Vlaamse meerderheid.

Bruno De Lille: “De eerste optie van Groen! Brussel was een regering met de sp.a, maar het initiatief lag uiteraard niet bij Groen!. Uit de gesprekken die de onderhandelaars voor Groen! hebben gevoerd met Open VLD en CD&V is gebleken dat beide partijen vooral met elkaar verder wilden. Groen! heeft tijdens de onderhandelingen duidelijke garanties gekregen dat de partij de ruimte zal krijgen om haar groene programma uit te voeren. Het vooruitzicht om met zusterpartij Ecolo ons gemeenschappelijk programma te verwezenlijken, heeft bij de partij de doorslag gegeven om in deze regeringsonderhandelingen te stappen.”

Nu zowel aan Franstalige als aan Nederlandstalige kant de onderhandelingspartners bekend zijn, kunnen we met een grote mate van zekerheid zeggen dat de Brusselse regering zal bestaan uit: socialisten (21 zetels voor PS), ecologisten (16 zetels voor Ecolo en 2 voor Groen!), christen-democraten (11 zetels voor Cdh en 3 voor CD&V) en liberalen (4 zetels voor Open VLD). Vermoed wordt dat dit zich zal vertalen naar 3 ministers en/of staatssecretarissen voor de ecologisten, 2 voor de socialisten en voor christen-democraten en 1 voor de liberalen.

Groen! en Ecolo krijgen samen een aanzienlijk gewicht in de toekomstige Brusselse regering om werk te maken van hun gemeenschappelijke programma om van Brussel de Europese ecologische hoofdstad maken. Daarvoor streven we gezamenlijk naar een vergroening van de economie en gelijktijdig het aanpakken van de jeugdwerkloosheid, investeringen in een goed functionerend openbaar vervoer, de aanleg van nieuwe en vooral veilige fietspaden vormden de basis van dat kiesprogramma.

Tegelijk ijverde Groen! Brussel er in de voorbije campagne sterk voor dat onze hoofdstad een plek zou worden waar zich thuis kan voelen, los van welke taal je spreekt, welke huidskleur je hebt of hoe oud je bent. Groen! vond bij Open VLD en CD&V ook een grote bereidheid terug om een modern onderwijsbeleid te voeren en extra ondersteuning te bieden aan sociale en culturele initiatieven. Groen! en ecolo hameren ook beiden op een vlotte samenwerking in het Brussels hoofdstedelijk gewest met alle actoren: de inwoners, middenveldorganisaties, belangenverengingen, … Als we echt van Brussel een ecologische hoofdstad willen maken, dan zullen we dat samen moeten doen.

Na afloop van de onderhandelingen zal Groen! in een landelijk congres haar leden om een fiat vragen om toe te treden tot de Brusselse regering.

Contact:
Bruno De Lille
Groen! Lijsttrekker Brussels Parlement