Persbericht Groen!

Groen!-parlementslid Annemie Maes roept alle democratische fracties van het Brussels Parlement op om de resolutie inzake de uitbouw van de fietssnelwegen tussen Brussel en het Vlaamse en Waalse Gewest te stemmen.

Fietssnelwegen: snel en veilig de stad in en uit

Eén van de oplossingen inzake duurzame mobiliteit van het Brussels regeerakkoord betreft de zogenaamde fietssnelwegen tussen de hoofdstad en het Vlaamse en Waalse Gewest. Deze expresswegen voor fietsers bevorderen het gebruik van de fiets en zijn voor de talrijke pendelaars van de rand een snelle, veilige en duurzame manier om naar en van het werk te rijden.

Nu werk maken van de fietssnelwegen

Groen!-parlementslid Annemie Maes roept alle andere democratische fracties van het Brussels Parlement op om de resolutie van vorig jaar opnieuw te ondertekenen. Vorig jaar dienden zowel Groen!-parlementsleden Eloi Glorieux en Adelheid Byttebier respectievelijk in het Vlaams en Brussels Parlement de resolutie over de aanleg van een gewestelijk fietsexpressnet in.

Annemie Maes: “Mobiliteit is één van de grote uitdagingen van Brussel en de rand. Aangezien alle fracties in de vorige legislatuur al hun handtekening hadden geplaatst, verwacht ik dat ook de Brusselse fietsresolutie nog dit jaar gestemd zal worden.”

Met deze resolutie hoopt de groene fractie het startschot te geven voor een daadwerkelijke uitvoering van deze fietssnelwegen die al jaren worden aangekondigd.

Contact:
Annemie Maes
Fractieleider Groen!
Brussels Hoofdstedelijk Parlement