Persbericht Groen!

Gemeenteraadslid Bruno De Lille vroeg gisteren tijdens de gemeenteraad aan de Brusselse Schepen van Onderwijs om te ijveren voor een centraal inschrijvingsregister voor de Nederlandstalige scholen. De bevoegde Schepen beloofde daarop dat ze dat zou doen tijdens de eerstvolgende vergadering van het Brusselse Lokaal Overlegplatform (LOP).

Aan verschillende Nederlandstalige Brusselse scholen hebben we de voorbije dagen weer wachtrijen zien staan. Ouders die hun kinderen in een bepaalde school willen inschrijven en bang zijn dat ze uit de boot zullen vallen, staan dagen (en soms weken) in de rij. Dat is voor de ouders die staan te wachten zeer lastig en zorgt voor een grote ongelijkheid: ouders die geen vrijaf kunnen nemen of die alleen staan, vallen uit de boot.

Bruno De Lille: “Het wordt elk jaar erger: dit jaar stonden de eerste rijen er al half februari. En volgend jaar? Ach, als ouders niet allemaal perse hun kinderen naar dezelfde zogenaamde elitescholen zouden willen sturen, dan zou het probleem sowieso veel minder groot zijn. Maar omdat dat niet zo is, moet er wel een oplossing gezocht worden.”

In Gent stonden er dit jaar geen rijen omdat daar in het Lokaal Overlegplatform (LOP) werd beslist dat alle scholen een centraal inschrijvingsregister gaan gebruiken. Ouders konden zich op het internet aanmelden om hun kind in te schrijven en creërden zo een virtuele wachtplaats, waardoor het niet nodig was om voor de school te kamperen.

Op 26 januari 2009 organiseerden professor economie Estelle Cantillon en professor sociologie Dirk Jacobs aan de ULB een studiedag over alternatieve inschrijvingssystemen. Ook daar werd een centraal inschrijvingssysteem voorgesteld dat wachtrijen wil vermijden. Het voorbeeld van Gent kwam er overigens ook aan bod. Men stelde op de ULB-conferentie voor ouders een centraal beheerde lijst van scholen voor te leggen waarin ze een rangorde van voorkeurscholen moeten aangeven.

Als de vraag het aanbod overstijgt, stelt de ULB voor om bepaalde criteria toe te passen: bv. broertjes of zusjes die reeds op de school zitten, het verkrijgen van een sociale mix en afstand tot de school spelen dan mee.

Bruno De Lille: “Waar er nu eigenlijk nog voldoende plaatsen zijn, zal dat in Brussel in de toekomst wellicht niet meer zo zijn. Er zijn dus duidelijk nieuwe scholen nodig voor de groeiende groep jonge Brusselaars. Tot zolang is het eerlijkste systeem echter een centraal inschrijvingsregister op te stellen en objectieve criteria te gebruiken. Bovendien kunnen we zo van alle scholen ‘goede’ scholen maken. Ik stel dan ook voor om het ULB-systeem toe te passen.”

Dit systeem werkt al in een aantal andere internationale steden zoals bv Boston en New York. Op die manier kan men de wachtrijen wegwerken en krijgt men een eerlijker verdeling van de beschikbare schoolplaatsen.

Omdat dit soort voorstellen in het Brusselse LOP moet besproken en beslist worden, vroeg Bruno De Lille aan de Stad Brussel om het centrale inschrijvingssysteem en het gebruik van de sociale criteria binnen het Overlegplatform te lanceren. Hij reageerde verheugd toen de Schepen van Onderwijs zich daartoe engageerde.

Contact:
Bruno De Lille
Gemeenteraadslid Sp.a-Spirit-Groen!
Groen! Lijsttrekker Brussels Parlement