Persbericht Groen – ECOLO

Al bijna 20 jaar wordt er druk gepland en gediscussieerd over de heraanleg van de Ninoofsepoort, zonder resultaat. Intussen is deze zone vervallen tot een ware stadskanker op de grens van Molenbeek, Anderlecht en Brussel-stad. Groen en Ecolo roepen op tot onmiddellijke actie: sloop onmiddellijk de verkrotte hangars die voor de verloedering zorgen en leg daar een groenzone aan. Zo ontstaat er onmiddellijk ademruimte voor de bewoners en de buurt. Daarna moet een strak getimed participatief proces toelaten om een definitieve consensus te bereiken over de defintieve plannen voor deze zone.

In augustus brandde één van de hangars op de site volledig uit, met accuut asbestgevaar tot gevolg. 4 maand later is er nog niets gebeurdDe Ninoofsepoort kreeg nauwelijks aandacht in het regeerakkoord en in de begroting van de gewestregering. Ook in de 5 nieuwe stadscontracten die de Brusselse regering deze week aankondigde, komt de Ninoofsepoort niet ter sprake.

Arnaud Pinxteren, Ecolo: “Voor Ecolo en Groen is het evident dat de Ninoofsepoort deel moet uitmaken van de prioriteiten van de nieuwe regering. We kunnen deze zone echt niet langer laten zoals ze is.”

Volgens Arnaud Verstraete van Groen is de eerste prioriteit nu om de krotten af te breken en die te vervangen door een groenzone. Daarna moet de regering alle betrokken partijen aan tafel brengen om een consensus te bereiken over de definitieve invulling, binnen een jaar tijd.
Arnaud Verstraete (Groen): “De asbestdreiging verplicht de regering eigenlijk om zo snel mogelijk de verkrotte gebouwen af te breken. De groenzone zal onmiddellijk zorgen voor zuurstof in de wijk. Als er dan ook nog 1 gebouw overeind blijft staan en als participatiehuis werkt voor deze zone, kun je met heel weinig middelen een heel sterke dynamiek op gang brengen”.

Tot nog toe blijft de Brusselse regering vaag en passief. Voor Groen en Ecolo moet nu eerst gebeuren waar iedereen het over eens is: krotten afbreken, groenzone in de plaats en een participatief proces opzetten dat zorgt voor een positieve en definitieve afsluiting van de jarenlange discussies. Zo komt er binnen enkele maanden al een sterke en verfrissende dynamiek voor de Ninoofsepoort.

Contact:
Arnaud Verstraete
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Arnaud Pinxteren
Parlementslid ECOLO
Brussels Hoofdstedelijk Parlement