Beste vriendin, beste vriend,

Voor het vijfde jaar op rij organiseren wij een bijeenkomst waarop we, in een aangename setting, ideeën uitwisselen en een stand van zaken geven over de projecten van de Ecolo-Groen ploeg in het schepencollege en de gemeenteraad.

Deze ontmoeting zal plaatsvinden in ons kabinet in het gemeentehuis van Jette, op donderdag 1 februari om 17u30, Wemmelsesteenweg, 100 (1e verdieping – bureau 114).

Zoals je het weet, is het een bijzonder jaar. Een verkiezingsjaar. We nodigen je uit om over onze realisaties te praten. Maar ook, meer algemeen, over onze gemeente en de evolutie ervan. En misschien heb je wel voorstellen die we in het Ecolo-Groen programma kunnen opnemen.

Aarzel niet om vrienden, familie of  buren uit te nodigen. We verheugen ons erop jou te ontmoeten op 1 februari.

Mogen we vragen je aanwezigheid te bevestigen zodat we het evenement zo goed mogelijk kunnen organiseren (vlarock@jette.irisnet.be of 02/423.12.08)

Alvast bedankt voor jouw inzet voor de gemeente Jette en/of voor Ecolo-Groen en hopelijk tot donderdag 1 februari.

Bernard Van Nuffel – Schepen van Openbare Ruimte, Gemeentelijk Patrimonium en Energie
Nathalie De Swaef – Schepen van Mobiliteit, Huisvesting, Duurzame ontwikkeling en Noord-Zuidrelaties

Annemie Maes, Christophe Demol en Yves Martens – Gemeenteraadsleden en OCMW raadslid

Stefan  Dooreman, Salima Barris en Thomas Naessens – Co-voorzitters Ecolo-Jette
Julien De Praetere en Daan Demey – Co-voorzitters Groen Jette

Patrick Balcaen en Véra Larock – Kabinetsmedewerkers  Ecolo-Groen