Persbericht Groen – ECOLO

Het nieuwe schoolreglement van het gemeentelijk Lyceum Guy Cudell is gisteren op 23.06.2014 op de gemeenteraad van Sint-Joost gestemd met 17 stemmen voor (ps-cdh), 2 onthoudingen (MR) en 5 stemmen tegen (Ecolo-Groen). Voor de zitting had het nieuwe reglement al rumoer veroorzaakt doordat bekend raakte dat de gemeente een schooluniform zou opleggen aan de leerlingen. Naast het invoeren van een schooluniform bevat het reglement echter ook nog andere problematische bepalingen. En dan staan we nog niet stil bij het gebrek aan participatie bij het tot stand komen van de tekst.

Een parodie van participatie

Het college had de mond vol van de participatieve wijze waarop het reglement is aangenomen door personeel, vakbonden ouders en leerlingen. De participatieraad waarop het reglement werd besproken vond echter plaats op 17 juni jongstleden middenin de examenperiode zodat er geen enkele vertegenwoordiger van de leerlingen aanwezig was op het overleg. Er bleek ook slechts één ouder aanwezig op het bewuste overleg. De leerlingen hadden dan ook geen andere keuze dan het opstellen van een petitie om hun mening te laten horen. De vakbonden gingen akkoord met het reglement maar niet met de bijlages die ondermeer handelen over de vestimentaire code/uniform.

“De vestimentaire code is geen uniform”

Het meest besproken item van het schoolreglement is de vestimentaire code die volgens de meerderheid geenszins een uniform is. In elk geval zullen de leerlingen vanaf 01.09.2014 naar school moeten komen in marineblauw en witte kledij (broek voor de jongens, rok voor de meisjes), zijn sportschoenen verboden, net als petjes, mutsen en handschoenen (zelfs op de speelplaats en zelfs tijdens de winter), kapsels moeten ‘klassiek zijn en van goede smaak getuigen’, baarden moeten ‘kort en verzorgd’ zijn, nagellak en make-up vanaf het 3de leerjaar moeten ‘discreet’ zijn en o wee als de opgelegde rok boven de knie uitkomt.

Voor Ecolo-Groen zijn dergelijke regels niet anders dan een poging om de echte problemen waarmee de school te kampen heeft en die we al jaren aanklagen naar het achterplan te brengen.

De schepen van onderwijs P. Boikete (Ps) verbergt zich achter positieve discriminatie en het tegengaan van ongelijkheden. Het opleggen van het uniform zal deze ongelijkheden allesbehalve weggommen. Het zal nog steeds mogelijk zijn om een dure van een goedkope marineblauwe broek of jurk te onderscheiden. Families waarvan velen het niet breed hebben zullen in de geldbeugel moeten tasten om deze verplichte kledij aan te kopen. Het college beweert families die geen inkomen te hebben te zullen steunen met extra middelen daar waar in het verleden er geen geld kon worden gevonden voor de schoolmaaltijden die vele leerlingen moeten ontberen.

De kwestie van de hoofddoek

In de pers stelt de schepen van onderwijs dat de kwestie van het dragen van de hoofddoek niets met het debat te maken heeft. Het is echter pas in laatste instantie dat het voorziene hoofddoekverbod werd geschrapt uit de tekst. Stellen dat de hoofddoekkwestie dus niets met het reglement te maken heeft getuigt van weinig eerlijkheid daar het college het dragen van de hoofddoek aanvankelijk simpelweg wou verbieden.

Gebrek aan pedagogisch project

Bij een inschrijving in een school onderschrijven de ouders naast het schoolreglement ook het pedagogisch project van de school. Ecolo-Groen vroeg regelmatig naar de stand van zaken van het pedagogisch project en hoe het dragen van een schooluniform in dit project past. het schepencollege kon echter niet antwoorden behalve dat het pedagogisch project klaar zal zijn wanneer de inschrijvingen op 16 augustus zullen starten.

Het schepencollege besteedt dus liever aandacht aan cosmetische ingrepen zoals een schooluniform in plaats van het essentiële element dat het pedagogisch project van de school toch dient te zijn. Dit toont een gebrek aan visie van het schepencollege over waar het met de school naartoe wil.

Andere problematische bepalingen schoolreglement

Het schoolreglement bevat enkele bepalingen die de wenkbrauwen doen fronsen. Een verbod op het gebruik van een gsm tijdens de lesuren is geheel normaal maar het schoolreglement verbiedt de leerlingen om hun gsm op zak te hebben en naar school mee te nemen. Zullen de leraars de leerlingen bij de schoolpoort elke ochtend beginnen fouilleren? Het schoolreglement verbiedt de leerlingen om elke vorm van ‘propaganda’ te voeren. Naast het dragen van een uniform dienen de leerlingen dus ook geen mening meer te hebben of deze althans niet te meer uit te dragen op school.

Ammendementen van Ecolo-Groen die de tekst aanpasten werden allen weggestemd door de meerderheid.

Een schisma binnen de meerderheid

Naast het feit dat diverse leden van PS en CDH niet kwamen opdagen op de gemeenteraad kondigden de aanwezige leden van het CDH niet voor het reglement te zullen stemmen. Hun onthouding werd gemotiveerd door een meningsverschil over bepaalde bepalingen van het reglement. Daarop besloot burgemeester Emir KIR (PS) om de zitting te schorsen om de coalitiepartner de levieten te lezen.

Een half uur later ging het CDH toch akkoord nadat ze de ‘garantie hadden gekregen dat het reglement permanent zou geëvalueerd worden’.

Dergelijke strubbelingen binnen de meerderheid tonen aan hoe weinig het schoolreglement wordt gedragen binnen de meerderheid.

Ecolo-Groen stemt als enige tegen reglement

De groenen luiden al jaren de alarmbel aangaande de problemen in het gemeentelijk lyceum : afwezige leraars, lessen die maandenlang niet kunnen ingevuld worden, fictieve inschrijvingen van leerlingen, geweldplegingen op school, gebrekkige infrastructuur etc etc… Dit zijn de problemen die het schepencollege prioritair zou moeten aanpakken in plaats van schooluniformen op te leggen.

Wat het lyceum nodig heeft is een gedragen pedagogisch project dat iedereen betrekt : ouders, leraars, directie en leerlingen.

De boodschap die het schepencollege nu geeft is dat het in fine de leerlingen zelf zijn die de slechte reputatie van de school hebben veroorzaakt en niet het schepencollege door hun catastrofaal gebrek aan beleid de laatste jaren. Een beleid waarvan de leerlingen zelf de grootste slachtoffers waren.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Sint-Joost-ten-Node