Interpellatie gemeenteraad 25 maart 2013 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Nieuwe reglement voor wijken en straatfeesten ontmoedigt bewoners om samen te feesten. – Nouveau reglement pour fêtes de quartiers & de rues décourage les habitants à faire la fête.

In de laatste editie van het gemeentelijk informatieblad 1210 kunnen we lezen dat het schepencollege door het groeiende succes van straatfeesten een procedure wil invoeren voor de toekenning van vergunningen en de uitlening van gemeentemateriaal. Zo zal er voortaan 2 maanden op voorhand een gedetailleerde aanvraag moeten worden ingediend en zal er verplicht moeten worden samengewerkt met een gemeentedienst of een in sint-joost gevestigde vereniging?

Hoewel iedereen het er over eens lijkt dat het samenbrengen van bewoners door middel van straatfeesten van vitaal belang is schijnt dit schepencollege het organiseren van bepaalde straatfeesten streng te willen reglementeren in plaats van makkelijker te maken.

Mijn vragen:

  • Hoe kwam het schepencollege precies tot deze bepalingen? Was er een bepaalde acute nood om de straatfeesten te reglementeren? Liep het in het verleden dan uit de hand?
  • Gebeurde de opstelling van het reglement in overleg met de wijkcomités die in onze gemeente actief zijn? Werd aan organisatoren van de voorbije straatfeesten hun mening gevraagd?
  • Waarom dienen bewoners van een bepaalde straat die samen willen feesten voortaan verplicht een gemeentedienst of vereniging onder de arm te nemen? Welke meerwaarde biedt dit aan een straatfeest?
  • Wat zal de gemeente doen om het organiseren van straatfeesten te bevorderen?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen