Persbericht Groen – N-VA

“De onderhandelingen over de bouw van een nieuw stadion moeten worden stilgelegd tot er een eerlijke vergelijking gemaakt is tussen een nieuw stadion of de renovatie van het bestaande Koning Boudewijnstadion,” stellen Brussels N-VA Fractievoorzitter Johan Van den Driessche en Brussels Groen parlementslid Arnaud Verstraete. Beide partijen hebben daartoe vandaag in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement samen een resolutie ingediend.

Momenteel zitten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel en projectontwikkelaar Ghelamco samen om voor eind juni een contract te onderhandelen voor de bouw van een nieuw stadion op parking C. Gewest en de Stad vertrekken daarbij van het scenario ‘Nieuwbouw’. Tot op heden hield minister Guy Vanhengel namelijk vol dat de renovatie van het Koning Boudewijnstadion onhaalbaar en onbetaalbaar was. Om die reden zou de bouw van een nieuw stadion de enige optie zijn. Bijkomend gevolg van de keuze voor een nieuw stadion is dat de Memorial Van Damme niet langer een geschikt stadion zal hebben in 2020 en dat er belangrijke investeringen nodig zijn in de omgeving van het nieuwe stadion.

Enkele weken geleden kwam het architectenbureau Goedefroo + Goedefroo echter met een studie op de proppen die stelt dat renovatie van het bestaand stadion wel degelijk mogelijk is. Het zou bovendien stukken goedkoper zijn. Toen Johan Van den Driessche (N-VA fractievoorzitter ) en Arnaud Verstraete (volksvertegenwoordiger voor Groen) de Minister daarover eerder ondervroegen in het parlement ging de minister niet echt in op de inhoud.

Aangezien beide volksvertegenwoordigers geen vrede konden nemen met het ontwijkende antwoord van de Minister dienen ze nu een hoogdringende resolutie in om de regering alsnog te vragen de twee opties ernstig te vergelijken. Johan Van den Driessche: ”De bevolking werd al drie keer gedribbeld in dit stadiondossier en regering en schepencollege blijven een debat over de twee opties weigeren. Waar zijn zij bang voor?“

De renovatie van het Koning Boudewijnstadion zou een aantal belangrijke voordelen hebben ten opzichte van de nieuwbouw. Geplande investeringen in de omgeving (verlenging metro, ondergrondse parkings, …) zouden nauwelijks nodig zijn én de Memorial Van Damme zou gewoon kunnen blijven doorgaan.

Arnaud Verstraete: “Als mensen met ervaring in stadionbouw zeggen dat de renovatie goedkoper is voor Brusselaars, sneller klaar zal zijn en dat de Memorial Van Damme gewoon kan blijven doorgaan, dan moet je dat toch even ernstig bekijken? Dit mag geen kwestie zijn van persoonlijke overtuigingen. De 2 opties moeten technisch vergeleken worden en de beste optie moet uitgevoerd worden.”

Zowel de N-VA als Groen benadrukken dat ze willen dat het EK 2020 in Brussel kan doorgaan. Maar dat neemt niet weg dat de betrokken politieke leiders omzichtig moeten omgaan met het geld van de belastingbetaler.

Contact Groen:
Arnaud Verstraete
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement