Onder het motto ‘De vis is er al, nu nog het water’ voerden de Zennezotten dinsdag actie. Ze kregen steun van leerlingen van Maria-Boodschap.

Er moet dringend werk worden gemaakt van de gescheiden afvoer van regen- en grondwater enerzijds, en afvalwater anderzijds. Dat zegt de vereniging Zot van de Zenne, die dinsdag een ludieke actie voerde aan de Beurs. Nu stroomt ook het niet-vervuilde hemel- en grondwater door het riool naar de zuiveringsstations.

De actiegroep Zot van de Zenne verkondigt al jaren dat de Zenne weer bovengronds moet stromen. Inmiddels is de vereniging er wel achter dat het niet zo simpel is om de Zenne weer open te leggen, en zoekt ze andere manieren om water in de stad te laten stromen. Zo kwamen ze uit bij de gescheiden afvoer.

“Nu verdwijnt in Brussel het gros van het regenwater in de riolering,” zegt Peter Lombaert van de Zennezotten. “Dagelijks worden duizenden liters grondwater opgepompt om parkeergarages en metrotunnels droog te houden. Al dat water gaat naar de riolering en stroomt dus mee naar de zuiveringsstations. Dat is duur en weinig efficiënt.”

Volgens Lombaert zou het een stuk goedkoper zijn als alleen het afvalwater gezuiverd werd. Maar er is meer. “Zuiveringsstations werken niet goed als het vuile water verdund wordt. De micro-organismen die het water zuiveren, voeden zich namelijk met het afval in het water en ze sterven af als ze te weinig voedsel krijgen. Voor een zuiveringsstation geldt dus: hoe vuiler, hoe beter. Het rendement zou bijna verdubbelen wanneer het opgepompte grondwater gescheiden blijft van het vervuilde water.” Door de gezamenlijke afvoer is de kans op overstroming ook groter. Lombaert: “Via de betonnen buizen van de riolering worden het hemel- en grondwater zo snel mogelijk afgevoerd, veel sneller bijvoorbeeld dan via grachten. Die fungeren als een trage buffer.”

Bij zware regenval gebeurt het ook dat vervuild water in de rivieren terechtkomt. “Als het heel hard regent, laat het zuiveringsstation het water uit de riolering ongezuiverd door. Ook langs de overstorten – een soort uitlaatkleppen – komt er vuil water in de rivieren. Dan is al het werk van twee, drie jaar in één klap tenietgedaan en moet je weer opnieuw beginnen met het uitzetten van vis,” zegt Lombaert.

Daarom pleiten de Zennezotten, die voor deze actie de steun kregen van Groen!, voor een gescheiden afvoer. “Uiteindelijk zal dat ook nodig zijn om te voldoen aan de Europese kaderrichtlijn die bepaalt dat alle waterlopen tegen 2015 schoon moeten zijn,” zegt Lombaert.

Maar gescheiden afvoer, hoe pak je dat aan? “Vang zoveel mogelijk hemelwater in kleine beekjes op, die af en toe breder worden, een vijver vormen, een fontein voeden of een waterval vormen. Pomp ook het opgepompte grondwater in de beekjes en laat die beekjes uitmonden in het kanaal of in de Zenne. Dat geeft extra zuurstof en is goed voor de visstand. Die beekjes en grachten maken de stad ook veel aangenamer.”

Voor een volledige scheiding van hemel- en afvalwater moeten straten opengelegd worden en het hele riolennet worden aangepast. Lombaert en zijn medestanders beseffen dat zo’n aanpassing van het waterafvoer- en rioleringssysteem niet in een keer kan. “Maar begin bijvoorbeeld in de Vijfhoek, in een wijk die geherwaardeerd wordt,” zegt Lombaert, die verwijst naar het voorbeeld van de Catalaanse stad Banyoles.

Hoewel er in Vlaanderen ook nog veel knelpunten zijn, is de aandacht voor de gescheiden afvoer er veel groter. “De aandacht is enorm toegenomen,” zegt Wim Van Gils van de Bond Beter Leefmilieu. “Bij alle nieuwe rioolprojecten wordt nu een scheiding gemaakt. De gemeenten worden daartoe ook sterk aangemoedigd, door gewestelijke subsidies. En bij elke nieuwbouw zijn twee afzonderlijke pijpen verplicht. Meer en meer gemeenten vinden ook dat het regenwater zelf bijgehouden moet worden, bijvoorbeeld in een regenput.” Ook het Brussels Gewest geeft subsidies voor wie een regenput (weer) in gebruik neemt. Maar met de gescheiden afvoer is het in Brussel pover gesteld. “In het Regenplan, dat binnenkort goedgekeurd wordt door de regering, is wel bepaald dat in nieuwe verkavelingen de afvoer gescheiden moet zijn,” zegt Pascal Devos, de woordvoerder van Brussels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo). “En er is het Blauwe Netwerk, waarlangs oude beken, zoals de Woluwe, weer opengelegd worden.”

Auteur: Bettina Hubo
Bron: Brussel Deze Week van 19/11/2008