Gisteravond heeft Brussels Staatssecretaris voor mobiliteit De Lille bekend gemaakt dat hij meer autoloze momenten wil in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is een initiatief dat kadert binnen het IRIS2-plan: mensen aanzetten zich anders te verplaatsen. De Lille: “Naast de autoloze zondag in de Week van Vervoering wil ik sensibiliserende acties ontwikkelen die een positieve impact hebben op de mobiliteit in het Brussels Gewest.”

Tijdens de begrotingsbespreking in het Brussels Parlement lichtte de Staatssecretaris voor Mobiliteit zijn plannen toe. Doelstelling is mensen te laten nadenken over de manier waarop ze zich verplaatsen en aanzettente kiezen voor het juiste vervoersmiddel op het juiste moment.

Een doelstelling die enkel kan bereikt worden als alle partijen het initiatief steunen. Na overleg met de administratie, de gemeentenen de mobiliteitsverenigingen heeft De Lille beslist om, naast de autoloze zondag in september, een aantal voorstellen te onderzoeken die een reële impact op het mobiliteitsgedrag van de Brusselaars hebben. Een tweede autoloze zondag komt er niet.

De Lille: “We hebben onderzocht of het draagvlak voor een tweede autoloze zondag in het hele Gewest groot genoeg was en of de doelstellingen hiermee optimaal bereikt konden worden. Dit bleek niet het geval. Originele acties, naar het voorbeeld van wat in het buitenland werkt, zullen ongetwijfeld meer vruchten afwerpen.”

De Lille zal de komende weken en maanden werk maken van de concrete uitwerking van deze acties. Zo is er het idee om elke zondag van de zomer om de beurt een aantal wijken per gemeente autovrij te maken. Een ander voorstel is het Ciclovia-systeem van Bogota waarbij geregeld een fiets- en wandelparcours wordt aangelegd doorheen de stad. Daarbij maakt men gebruik van de helft van de breedte van de grote boulevards en lanen. Na de uitwerking van zijn voorstellen zal De Lille ze voorleggen aan de gemeenten en de mobiliteitsverenigingen.

Ter info: http://www.streetfilms.org/ciclovia/