Persbericht Groen!

Op een ledenvergadering hebben de leden van Groen! Brussels Gewest zich uitgesproken over de voordracht van enkele bestuursmandaten die Groen! door haar regeringsdeelname mag invullen. De leden hebben beslist om Adelheid Byttebier voor te dragen als voorzitter van de MIVB.

Groen! Brussels Gewest stelt Adelheid Byttebier voor als voorzitter van de raad van bestuur van de MIVB omwille van haar bijzondere interesse in mobiliteitsdossiers. Met haar politieke ervaring en visie op groene mobiliteit vinden de Brusselse Groen!-leden haar de meest geschikte voorzitter van de MIVB.

Zelf is Byttebier alvast enthousiast: “Brussel heeft een sterk openbaar vervoersnet en ik wil het beste geven voor nog meer comfort en veiligheid”. Eerder was Byttebier Brussels volksvertegenwoordiger voor Groen! (1999- 2009) en Vlaams minister van Welzijn (2003-2004).

Naast de voordracht van de voorzitter voor de MIVB heeft de ledenvergadering ook enkele andere mandaten ingevuld. Zo zal Alain Beeckmans (gemeenteraadslid Ganshoren) namens Groen! voorgedragen worden als bestuurslid bij de MIVB. Marcel Rijdams (OCMW-raadslid Brussel) wordt voorgedragen als bestuurder bij de Brusselse Haven en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM). Net als Bart Dhondt die voorgedragen wordt als bestuurder bij de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) en bij het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO).

Het spreekt voor zich dat het de Brusselse Regering is die uiteindelijk deze voordrachten moet bekrachtigen.

Samen met staatssecretaris Bruno De Lille en parlementsleden Annemie Maes en Elke Van den Brandt zullen de nieuwe mandatarissen de komende jaren Brussel groener kleuren.