Persbericht Groen!

De luchthaven in Zaventem start met het plan voor de aanleg van een nieuwe terminal voor goedkope luchtvaartmaatschappijen. “Waanzin in tweevoud”, vindt Groen!. “Dat brengt meer CO2-uitstoot met zich mee en legt nog meer druk op de leefbaarheid van de regio in de wijde omgeving van de luchthaven“.

Adelheid Byttebier, Brussels Parlementslid voor Groen!, stelt zich ernstige vragen bij het plan van de luchthaven: “Met het recente Europese klimaatplan werd duidelijk dat we drastische maatregelen moeten nemen om de CO2-uitstoot te verminderen. Nog geen maand later beslist de luchthavenuitbater in Zaventem om nog meer goedkope vliegtuigreizen te promoten met deze nieuwe terminal.”

Meer vluchten betekent nog meer CO2-uitstoot. Groen! roept de overheden daarom op om het over een andere boeg te gooien en lanceert een ander voorstel. Vluchten van minder dan 500 km moeten ontraden worden. Een beter alternatief hiervoor is zich verplaatsen met snelle treinen. Dat zou pas een toekomstgerichte bedrijfsvoering zijn.

Dit is eens te meer een aanslag op de leefbaarheid van de regio. In plaats van te streven naar het verminderen van de druk van de luchthaven op de omgeving, worden nieuwe vluchten aangetrokken door de luchthavenuitbater. Winstbejag wint het andermaal van de zorg om duurzame oplossingen. Byttebier vraagt zich af of er voor de bouw van deze terminal vergunningen moeten worden afgeleverd. Als dat het geval is dan moeten de betrokken ministers hun verantwoordelijkheid opnemen. Moet Brussels Airport in concurrentie gaan met Rijsel, Luik en Charleroi?

Hebben de betrokken beleidsverantwoordelijken een lange termijnvisie voor de globale luchthavenproblematiek? Een goed onderbouwde visie zou de hele regio meer ten goede komen dan de ‘ad-hoc’-politiek die nu bedreven wordt waarbij er geen garanties zijn voor een gezonde en duurzame levenskwaliteit in de regio rond de luchthaven.