Aan de vooravond van de belangrijke Klimaattop in Kopenhagen en de grote klimaatbetoging in Brussel is het belangrijk om de resultaten van vrijwillige en lokale klimaatacties te belichten.

Het lokaal Kyotoplan van Watermaal-Bosvoorde werd op initiatief van schepen Annemie Vermeylen (Groen!-Ecolo) in 2003 boven de doopvont gehouden. Watermaal-Bosvoorde is de enige gemeente in Brussel die zichzelf sinds 2003 een klimaatdoelstelling heeft opgelegd: 30 % minder broeikasgassen uitstoten tegen 2012.

De gemeente is eigenaar van 35 gebouwen: kinderkribbes, scholen, kunstacademies, zwembad, sportzalen, bureaus, feestzalen, cultureel centrum, werkhuizen, gemeentehuis, bibliotheken en dergelijke. Deze gebouwenstoten samen jaarlijks 3300 ton CO2 uit.

Sinds 2003 heeft de gemeente, met steun van het Gewest, onafgebroken geïnvesteerd in energie-audits, isolatie van gebouwen, aanwervingvan een energiecoördinator en een verwarmingstechnicus. Jaarlijks werd het energieverbruik van alle gebouwen gedetailleerd opgemeten om het effect van de inspanningen te
kunnen opvolgen.

Anno 2009 zijn de resultaten meer dan bemoedigend: sinds 2007 stoot de gemeente 22% minder broeikasgassen uit, of 980 ton CO2 minder in de atmosfeer. Aangenaam neveneffect is dat de gemeente zo jaarlijks ongeveer 140.000 EUR bespaart op haar energiefactuur.

Sinds 2008 spoort de gemeente ook de inwoners aan om energiete besparen in de woning met de actie ‘Verwarm je huis, niet de buitenlucht’: tijdens de winter kunnen inwoners een thermografie van hun woning laten nemen om warmteverlies (en dus energieverspilling) op te sporen. Deze winter doet de gemeente voort met deze unieke actie, die financieel gesteund wordt door de Brusselse minister van Energie.

‘Aan de vooravond van Kopenhagen is het belangrijk om met resultaten aan te tonen dat een CO2-reductiedoelstelling van 20 % (*) haalbaar is, ook in de sector van publieke gebouwen’, zegt schepen voor energie Vermeylen. ‘Niet alleen de industrie, ook de tertiaire sector, de overheden en de gezinnen kunnen een belangrijke inspanning leveren in de strijd tegen de opwarming van de aarde. ”

(*) 20 % reductiedoelstelling is de Europese doelstelling om tegen 2020 20 % minder broeikasgassen uit te stoten.