Persbericht Groen – ECOLO

In november 2013 besliste het schepencollege van Sint-Joost om 94.000 euro vrij te maken voor een studie over de Noordwijk inmiddels uitgevoerd door het studiebureau Agora. In het lastenboek van de onderzoeksopdracht werd onderstreept ‘ dat het samenleven tussen prostituees en buurtbewoners steeds moeilijker wordt’ en dat de studie pistes moet uitwerken om het samenleven in de wijk te verbeteren en de plaats van de prostitutie te herdefiniëren.

In het recent afgeleverde eindrapport maakt het studiebureau een voorstel dat het schepencollege als ‘gedurfd’ omschrijft. Het gaat om het groeperen van alle carrées (vitrines) en om dit bereiken wordt voorgesteld om het hele huizenblok tussen de Weidestraat, de Rivierstraat, de Plantenstraat en de Linnéstraat plat te gooien (het gaat om meer dan 50 huizen). Op deze plek zou de gemeente dan in het huizenblok een ‘Pink Square’ creëren om de prostitutie-activiteiten een plaats te geven. Een vorm van Brusselse Villa Tinto als het ware. In Schaarbeek werd een soortgelijk privéproject na jaren van onzekerheid definitief afgevoerd nadat ondermeer burgemeester Kir er zich tegen had verzet. Het is vreemd om vast te stellen dat de burgemeester nu een andere mening is toegedaan en zelf het project wil realiseren (zie ook: http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130226_00273945).

De gemeente wenst de Pink Square te kaderen in een hypothetisch nieuw wijkcontract (de wijk was in het verleden al het object van twee wijkcontracten). Maar eerst zal het studiebureau een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de stedenbouwkundige, technische en financiële aspecten van het plan. Op de laatste gemeenteraad werd daarvoor nog eens 36.000 euro vrijgemaakt opdat het studiebureau deze studie kan uitvoeren.

De realisatie van Pink Square vergt de onteigening van meer dan 50 huizen (hoofdzakelijk in privéhanden) en hun afbraak alvorens te kunnen overgaan tot de heropbouw van het huizenblok. De procedures zullen jaren duren, onderhevig zijn aan mogelijke juridische stappen van eigenaars en de realisatie van de plannen zal tientallen miljoenen euros vergen. Dit geld lijkt niet voorhanden te zijn. Ook lijkt er totaal geen overleg te zijn gebeurd met de buurtbewoners, de prostituees noch met de buurgemeentes Schaarbeek en Brussel-stad. Burgemeester Emir Kir was in het verleden steeds kritisch over dit gebrek aan overleg tussen gemeentes aangaande de aanpak van prostitutie.

Ecolo-Groen betreurt dat er reeds 130.000 euro werd besteed aan prospectieve studies over de Noordwijk terwijl de gemeente reeds beschikt over twee zeer exhaustieve basisdossiers van de voorgaande wijkcontracten en over een onderzoek besteld door de Brusselse regering “Prostitutie in beeld, bouwstenen voor een integraal prostitutiebeleid” (zie ook: http://www.alias-bru.be/wp-content/uploads/2010/04/Brussel-in-beeld_2008-nl.pdf).

Burgmeester Kir lanceert opnieuw een groot project waarvan de realisatie hoogst onzeker lijkt (zoals het aangekondigde en inmiddels begraven nieuw gemeentehuis). Dit project zal op korte termijn de poort openen voor grootschalige vastgoedspeculatie en zal niet de door de bewoners gevraagde verbetering van de levenskwaliteit brengen.

Ondertussen blijft de aangekondigde en door burgemeester Kir teruggeschroefde heraanleg van het Sint-Lazarusplein dode letter, is de vorige legislatuur gerealiseerde ‘Men’s street’ onder de spoorwegbrug op niets uitgedraaid en is er geen sprake van de deze legislatuur beloofde heropleving van de wijk.

Ecolo-Groen Sint-Joost vraagt een snelle verbetering van de leefbaarheid van de wijk via de volgende alternatieve stappen:

  • De realisatie van een mobiliteitsplan om een einde te stellen aan de autocarrousels ten gevolge van het prostitutietoerisme.
  • De realisatie van de initiële plannen voor het Sint-Lazarusplein
  • Een grootschalig renovatieplan met steunmaatregelen voor de huiseigenaars gekoppeld aan een daadwerkelijke controle van de stedenbouwkundige voorschriften in de wijk.
  • De creatie van een prostitutiecel bij de gemeentelijke administratie om de gemeentelijke reglementen betreffende prostitutie te doen naleven maar ook om communicatie tot stand te brengen tussen gemeentebestuur, bewoners en prostituees.
  • De zichtbaarheid van de prostitutie verminderen door te ijveren om carrées te sluiten aan de toegangspoorten van de wijk (Rivierstraat en Weidestraat)
  • Een lik op stuk beleid aangaande (geluids)overlast, sluikstorten en wildplassen. De plaatsing van openbare wc’s.
  • Structureel overleg met de buurtbewoners en regelmatig overleg met de buurgemeentes Schaarbeek en Brussel-stad.
  • De snelle realisatie van een voorkoopperimeter om vastgoedspeculatie te vermijden.
  • Een onthaalbeleid voor de vele nieuwe inwoners in de wijk om het samenleven te verbeteren.

De inwoners van de Noordwijk voelen zich al jaren in de steek gelaten. De tijd van wilde plannen en projecten is voorbij. Het is tijd voor op korte termijn realiseerbare en betaalbare plannen. Een derde wijkcontract zou een goede kans bieden op voorwaarde dat het aan de noden van de buurtbewoners beantwoord en niet aan de tomeloze ambitie van de burgemeester.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Sint-Joost-ten-Node