Persbericht Groen – ECOLO

Sinds 1 juli 2014 zijn de gemeenschappen (en in Brussel de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie) bevoegd voor de filmkeuring. Deze gebeurt nog steeds op basis van een wet uit 1920 die alle bioskoopfilms verbiedt voor jongeren onder 16 jaar! Maar in de feiten geeft een filmkeuringscommissie al jaren het advies « kinderen toegelaten » aan nagenoeg alle films zonder er enige verantwoording voor te moeten geven.

Deze filmkeuringscommissie wordt tot nu toe door de Vlaamse administratie georganiseerd, hoewel haar samenstelling taalgemengd is en tot 30 juni vorig jaar onder federale voogdij stond. Deze situatie zal niet veranderen zolang de nu bevoegde gemeenschappen het niet eens zijn over een samenwerkingsakkoord. En dit wordt pas binnen 1 jaar verwacht!

Vandaag interpelleerden Alain Maron (Ecolo) en Annemie Maes (Groen), minister Pascal Smet hierover, aangezien hij samen met Céline Frémault hiervoor bevoegd is. Het antwoord was behoorlijk absurd. De filmkeuringscommissie heeft sinds 2009 niemand meer die de coördinatie van de filmkeuring op zich neemt, aangezien de laatste coördinator sinds 2009 op pensioen is gegaan. Het werk gebeurt nu door 1 halftijdse kracht … met 0 euro budget! De leden van de commissie – meer dan een 100tal – komen fysiek nooit bijeen. Ze werken op vrijwillige basis, zonder duidelijke richtlijnen en maken op geen enkele wijze de inhoud noch de motivatie van hun adviezen publiek.

Voor Ecolo en Groen is het uitwerken van een hedendaagse vorm van filmkeuring hoogdringend. Het is absoluut niet de bedoeling films te verbieden. Er moeten vooral duidelijke aanbevelingen komen, zeker voor ouders die willen inschatten of een film wel of niet geschikt is voor hun kind.

Ecolo en Groen vragen om zeer snel werk te maken van:

  • een herziening van de nog steeds geldende maar erg verouderde wetgeving van 1920 mbt de filmkeuring;
  • een identiek systeem voor alle gemeenschappen in België en ongeacht of het nu voor bioskoopfilms is, TV of DVD (aangezien de wet vandaag enkel geldt voor bioskopen);
  • een meer fijnmazig systeem per leeftijd;
  • een coregulering voor de filmkeuring samen met alle gemeenschappen en stakeholders.

Contact:
Annemie Maes
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Alain Maron,
Parlementslid ECOLO
Brussels Hoofdstedelijk Parlement