Steden fascineren. De bevolkingsdichtheid en de nabijheid van diensten in steden trekken een steeds groter wordende groep actieve mensen aan. Veel van die nieuwe bewoners zijn kinderen en jongeren, en toch vergeet het beleid vaak die groeiende groep stedelingen. Hoe kunnen we rekening houden met hun noden? Hoe kunnen we een stadsbeleid ontwikkelen dat aangepast is aan de diverse groep jonge bewoners? We laten ons graag inspireren door goede voorbeelden uit binnen- en buitenland.

De groenen nodigen u uit om samen met ons na te denken over een kindvriendelijk stadsbeleid. We laten onderzoekers en ervaringsdeskundigen aan het woord die inspiratie kunnen bieden. Dat beleid moet voor ons vooral focussen op de inrichting van de openbare ruimte met infrastructuur voor kinderen en jongeren. Het moet ook onthaalstructuren opzetten om de uitdagingen te begrijpen waarmee jongeren te maken krijgen. Denken we maar aan hun multiculturele omgeving en de kwetsbare buurten waar veel jongeren in opgroeien.

Wanneer: 26 oktober 2015
Hoe laat: 9:00 uur – 16:00 uur
Waar: Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Lombardstraat 69 in 1000 Brussel

Programma:

> Programma Kinderen in de Stad