Schepen voor Nederlandstalig kinderopvang Annalisa Gadaleta opent samen met VGC-collegelid voor Gezin Bianca Debaets op woensdagnamiddag officieel de nieuwbouw van kinderdagverblijf De Kleine Zenne in de Vandermaelenstraat te Sint-Jans-Molenbeek. Het biedt momenteel plaats aan 15 kindjes en heeft een maximale capaciteit van 28 kindplaatsen. Alle plaatsjes zijn inkomensgerelateerd. In dat systeem financiert de overheid de crèche, ouders betalen een bijdrage naargelang hun inkomen. De Kleine Zenne wordt georganiseerd door vzw De molenketjes. Het Nederlandstalige crècheaanbod in Sint-Jans-Molenbeek verhoogt door deze nieuwe crèche. De dekkingsgraad stijgt van 27% naar 32%.

“De nood aan kinderopvang is heel groot, en elke nieuwe crèche die er bijkomt is alvast een stap in de goede richting. Investeren in kwaliteitsvolle kinderopvang en onderwijs is essentieel voor alle kinderen, maar nog meer in onze gemeente, die een belangrijke babyboom heeft gekend en waar veel kinderen nog steeds in armoede opgroeien” aldus Molenbeeks schepen voor Nederlandstalige kinderopvang Annalisa Gadaleta.

“De nieuwe crèche in Sint-Jans-Molenbeek is het resultaat van een goede samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap, de VGC, de gemeente en het gewest. Vele generaties nieuwe Brusselaars zullen hier hun eerste stapjes in de wereld zetten. Kwalitatieve kinderopvang is broodnodig in Brussel. Daarom doen we met de Vlaamse Gemeenschapscommissie alles wat mogelijk is om de kinderopvangsector te ondersteunen”, aldus VGC-Collegelid bevoegd voor Gezin Bianca Debaets. “Hier in Sint-Jans-Molenbeek gaat het om een prachtig nieuw gebouw met een potentieel van 28 kindplaatsen. We zetten volop in op extra plaatsen in de kinderopvang aan betaalbare tarieven voor de ouders. Zeker in Sint-Jans-Molenbeek is de nood aan zulke plaatsjes groot”.

Sinds mei 2017 vangt de crèche reeds 15 kindjes op. Vanaf januari 2018 komen daar nog 15 tot 17 kindjes bij. De iets verderop gelegen buur, kinderdagverblijf ‘Bambino’, krijgt immers ook een volledige nieuwbouw en brengt tijdens de bouwwerken een deel van haar werking onder bij De Kleine Zenne.

De nieuwe crèche De Kleine Zenne kwam tot stand in kader van het wijkcontract Cinéma Belle-Vue. Zowel de Vlaamse Gemeenschap, de VGC, de gemeente en het Brussels Gewest maakten middelen vrij voor een totaalbedrag van 1,36 miljoen euro.

Ouders die hun kindje willen inschrijven in de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel kunnen terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang op www.kinderopvanginbrussel.be Het Lokaal Loket Kinderopvang maakt inschrijven eenvoudiger. Eén keer centraal en online inschrijven volstaat. Daardoor zal de verdeling van de beschikbare plaatsen vlotter en transparanter verlopen.