Persbericht Groen

“Sinds onze gemeenteschool De Kriek haar deuren opende in september 2011, heeft de gemeente al voor meer dan 300.000,- euro geïnvesteerd in de schoolinfrastructuur,” zegt schepen van Nederlandstalig Onderwijs in Schaarbeek, Adelheid Byttebier (Groen). Bij de start van het nieuwe schooljaar maakt ze de balans op.

In enkele maanden tijd werd in 2011 de eerste Nederlandstalige gemeenteschool opgericht. De Kriek kreeg een plek in De Kattepoel, een gebouw van de VGC. Er konden leerlingen terecht tot en met het eerste leerjaar en elk schooljaar kreeg de school er een klas bij. Op 1 september 2014 verwelkomt de school 176 leerlingen tot en met het vierde leerjaar, op twee verschillende locaties.

Deze snelle start en constante groei vroegen om enkele belangrijke investeringen de afgelopen jaren. Tussen 2011 en 2014 werd er al meer dan 140.000 EUR besteed aan de plaatsing en huur van modulaire units op de tweede locatie in de Grote Bosstraat en meer dan 100.000 EUR aan de inrichting van de klassen, met aandacht voor duurzaam materiaal. Bovendien worden vanaf 2015 de huidige modulaire units vervangen door nieuwe exemplaren. Opnieuw een investering van ongeveer 500.000,- EUR.

“Naast de uitbreiding blijft de gemeente ook investeren in de verbetering van haar infrastructuur. Zo werd er alleen al dit jaar 40.000,- EUR extra geïnvesteerd in de verharding van de speelplaats, werd er een afdak geplaatst en werd er met 20.000,- EUR aan subsidies van de VGC extra sanitair geplaatst en een extra klaslokaal gecreëerd,” zegt schepen Byttebier. En natuurlijk zijn er ook de investeringen in personeel voor de dienst Onderwijs en de buitenschoolse opvang.

“We blijven niettemin aandringen bij de Vlaamse regering op een vlotte behandeling van ons subsidiedossier voor een permanent schoolgebouw voor GBS De Kriek. Het is niet de bedoeling om het gebouw van de VGC en de modulaire units te blijven gebruiken. De broodnodige investeringen van de Vlaamse regering maken voor de kinderen een tastbaar verschil. Onze plannen liggen klaar,” besluit schepen Byttebier.