Nieuws van de Groen-fractie

Onze parlementsleden

Brussels Hoofdstedelijk Parlement / Vlaamse Gemeenschapscommissie

WebGGBrunoDeLilleBruno De Lille

Lid van het Uitgebreid Bureau BHP

Commissies BHP: Financiën, Begroting & Algemene Zaken, Infrastructuur & Mobiliteit, Economische Zaken & Tewerkstelling (tweede ondervoorzitter), Europese Aangelegenheden, Adviescomité voor Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen
Commissies VGC: Onderwijs (voorzitter van de commissie)

Website: brunodelille.eu
Facebook: delillebruno
Twitter: @BrunoDeLille
Instagram: brunodelille

 

 

WebGGAnnemieMaesAnnemie Maes

Lid van het Bureau BHP
Lid van het Uitgebreid Bureau VGC
Gemeenschapssenator

Commissies BHP: Leefmilieu & Energie, Binnenlandse Zaken,
Commissies VGC: Algemene Zaken, Financiën & Begroting, Cultuur-Jeugd-Sport

Website: annemiemaes.be
Facebook: annemie.maes.9
Twitter: @AnnemieMaes46
Instagram: annemiemaes46

 

 

WebGGArnaudVerstraeteArnaud Verstraete

Lid van het Bureau van de VGC

Commissies BHP: Territoriale Ontwikkeling, Huisvesting
Commissies GGC: Gezondheid, Sociale Zaken
Commissies VGC: Welzijn

Website: arnaudverstraete.be
Facebook: arnaudverstraetegroen
Twitter: @ArnauVerstraete
Instagram: verstraetearnaud

 

 

Vlaams Parlement

WebGGelkeVandenBrandtElke Van den Brandt

Brussels Parlementslid in het Vlaams Parlement

Commissies: Brussel, Welzijn & Zorg, Armoede

Website: elkevandenbrandt.be
Facebook: elke.vandenbrandt.7
Twitter: @elkevdbrandt
Instagram: elkevandenbrandt