Persbericht Groen!

Groen! voerde maandag actie aan het station Simonis. Met deze actie wil Groen! de plannen van de NMBS-top aanklagen om nog verder de dienstverlening af te bouwen. Ook in Brussel worden verschillende treinen geschrapt: In station Simonis wil de NMBS in totaal 23 treinen schrappen die er nu halt houden. Onder andere de vroegste (6u08) en drie laatste treinen (19u42, 20u08 en 21u08) richting Dendermonde worden geschrapt. Groen! wil hierover een goed debat. Bij het uitbouwen van een efficiënte structuur en aanbod moet de reiziger centraal staan.

“Het schrappen van lijnen is een asociale maatregel als er geen alternatieven zijn. Niet enkel de grote, winstgevende lijnen zijn belangrijk. Ook de kleine, minder drukke lijnen zorgen ervoor dat mensen zonder wagen zich kunnen verplaatsen. Dit basisrecht kan niet zomaar ingeperkt worden als er geen goed alternatief is. De reizigers uit de Brusselse gemeenten en de rand mogen niet het slachtoffer worden van gebrek aan visie bij de NMBS-top”, aldus Annemie Maes, gemeenteraadslid in Jette en Brussels Parlementslid.

De drie toplui van de NMBS-groep raken steeds meer de voeling met de reiziger kwijt. Zo wilden ze onlangs een toeslag van 7 euro voor internationale tickets invoeren. Tevens wordt het treinaanbod verminderd en worden loketten gesloten. Volgens Brussels parlementslid Annemie Maes dreigt de reiziger het slachtoffer te worden: “Tal van kleine NMBS stations bevinden zich in een toestand van verval, het zoveelste bewijs dat de NMBS al jaren niet meer geïnvesteerd heeft in wat haar core business zou moeten zijn, de reiziger. Het lijkt alsof de NMBS het behoud of de verdere ontwikkeling van het reizigersvervoer niet meer als prioriteit beschouwt. Verandering is nu nodig.”

De NMBS moet eerst de eigen werking en structuur evalueren, alvorens in zijn haar hoofdopdracht te snijden. Zo betaalt de NMBS verbazend veel aan Infrabel om gebruik te kunnen maken van het spoornet. Daarnaast gaat volgens de topman van de NMBS Holding tussen de 50 à 100 miljoen euro verloren wegens de opsplitsing van de NMBS groep in drie delen.

“De stiptheidscijfers van de NMBS zijn de slechtste sinds vele jaren. Het probleem van de statistieken los je niet op door de dienstverlening te verminderen,” stelt Maes: “Drastische investeringen in de verdere uitbouw en modernisering van de spoorwegen zijn dringend nodig.”

Groen! blijft ijveren voor een goed uitgerust Gewestelijk Expresnet om zo de overstap van de auto naar het openbaar vervoer aan te moedigen. Annemie Maes betreurt dat de plannen voor het Gewestelijk Expresnet steeds worden uitgesteld: “ Daardoor mist de NMBS een geweldige kans om ook een rol van betekenis te spelen in Brussel”.

Groen! vraagt:

  • Eerst besparen in de eigen complexe structuur
  • Geen asociale afbouw van het treinaanbod
  • Globaal en toekomstgericht mobiliteitsplan met De Lijn, MIVB en TEC