Interpellatie gemeenteraad 25 november 2009 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Hoe maak je van concentratiescholen terug gemengde scholen?

(ter attentie van mevrouw Meulemans)

In Antwerpen loopt al enkele jaren een project waarbij kansrijke ouders worden aangespoord om hun kinderen in buurtscholen in te schrijven met een overwegend anderstalig kansarm profiel. Dit zorgt ervoor dat deze scholen een meer gemengde populatie krijgen en bevordert ook de schoolprestaties van de kansarme leerlingen. Sinds dit schooljaar doet ook uw collega schepen Jef Vandamme (sp.a – Molenbeek) mee aan het project.

  • Is u te vinden om kansrijke ouders uit Sint-Joost aan te moedigen hun kinderen in Sint-Joost-aan-zee in te schrijven in plaats van in een handvol kansrijke scholen in het centrum?
  • Hoeveel % kansarme (GOK) leerlingen telt Sint-Joost-aan-zee ? Hoeveel Nederlandstalige leerlingen telt de school ?
  • Zijn er in het verleden reeds initiatieven genomen om Nederlandstalige Sint-joostenaren aan te moedigen hun kinderen in Sint-Joost-aan-zee in te schrijven?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!

> Het antwoord van het College: De school kent 85% GOK-leerlingen en 28% Nederlandstalige leerlingen (waar dit tot enkele jaren terug nog 0% was). De directeur spreekt Nederlandstalige ouders aan en motiveert hen via het kinderdagverblijf om in Sint-Joost-aan-Zee in te schrijven.