Persbericht Groen – ECOLO

De saga van de Leuvense Steenweg, helaas slechts tijdelijk bekend onder de naam “Walking Madou,” kent een nieuwe evolutie : de burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, Emir Kir, een felle tegenstander van het project, en de Brusselse minister van Mobiliteit, Brigitte Grouwels, initiatiefneemster van de voetgangerszone, hebben een overeenkomst gesloten gericht op het terug openstellen van de Leuvense Steenweg voor het autoverkeer. De Leuvense Steenweg zal concreet worden opengesteld voor de auto’s komende van het stadscentrum, de Scailquinstraat zal de wagens richting centrum slikken alsook de bussen van De Lijn en de MIVB in beide rijrichtingen. Een bouwvergunning zal binnenkort worden aangevraagd.

Ecolo-Groen Sint-Joost hekelt deze ‘pseudo-oplossing’ die niet alleen de voetgangerszone afvoert maar ook vooral het probleem van het transitverkeer in de smalle straten van de gemeente niet zal oplossen.

Volgens Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, heeft de burgemeester van Sint-Joost het project Walking Madou bewust laten verrotten door de voorziene bustest in de Leuvense Steenweg niet te laten plaatsvinden en al het verkeer, bussen incluis, door de Scailquinstraat te loodsen met alle gevolgen vandien voor de bewoners. Emir Kir kon daarna met veel vertoon een raadpleging van de bevolking aankondigen. Op deze zorgvuldig geënsceneerde raadpleging was er weinig plaats voor andere meningen dan deze die de burgemeester al maanden uitdrukte : Walking Madou, over mijn lijk!

Het nieuwe ‘compromis’ beklonken door Kir en Grouwels zal in niets een verbetering betekenen van de levenskwaliteit van de inwoners van de Scailquinstraat … Het beginsel van voorafgaande raadpleging van de bevolking zo vurig bepleit door de nieuwe burgemeester lijkt ook niet meer zo prioritair. De concrete uitvoering van dit compromis roept ook vragen op : Is de Scailqunstraat breed genoeg om twee bussen te laten kruisen? Wat gebeurt er met het tankstation waarvan al jaren de sluiting wordt gevraagd en die files en overlast veroorzaakt? En wat met de problematische toegang tot de openbare parking?

Naast deze mobiliteitskwestie gaat het nieuwe project ook voorbij aan economische aspecten. Het oorspronkelijke plan had, parallel aan de doelstelling van duurzame mobiliteit, de bedoeling om de slinkende handelsactiviteit te stimuleren in deze grote winkelstraat. Het aantal dagelijkse voorbijgangers nam stelselmatig af van 12 000 in 2009 tot 10.000 in 2011. Walking Madou maakte tijdelijk een einde aan deze dalende tendens. Het is zeer de vraag of de heropening voor het autoverkeer de handel in de Leuvense Steenweg weer zal doen aantrekken.

Daarom is het compromis volgens Zoé Genot, fractieleider van de Sint-Joostse groenen, op het positief punt over de verbreding van de trottoirs na, een status-quo. Het project vertoont een duidelijk gebrek aan ambitie voor onze burgers en een gemiste kans om een pionier te zijn inzake duurzame mobiliteit.

Dit nieuwe project is daarom onaanvaardbaar voor Ecolo-Groen Sint-Joost dat al maanden[1] een oplossing vraagt voor de mobiliteitsproblemen in de gemeente in het algemeen en in de Leuvense Steenweg/Scailquinstraat in het bijzonder. Deze oplossing zal, volgens de groenen niet slagen zonder reflectie over de plaats van voetgangers en openbaar vervoer en het noodzaak om transitverkeer te leiden naar de grote invalswegen.

Mobiliteit is in Sint-Joost inderdaad een enorme uitdaging. In dit opzicht wordt een parameter volgens Ecolo-Groen, steeds genegeerd: slechts 43% van de huishoudens in Sint-Joost beschikt over een auto, de meerderheid van de bevolking verplaatst zich dan ook te voet, per fiets of met het openbaar vervoer. Het is daarom van cruciaal belang om voetgangers, fietsers, kinderen, ouderen, mensen met kinderwagens meer comfort en veiligheid aan te bieden. Het Walking Madou project, ingehuldigd in 2011 door de toenmalige burgemeester, Jean Demannez, en door Brigitte Grouwels, gingen in deze richting en heeft het voor veel burgers mogelijk gemaakt om te proeven van een openbare ruimte waar men kan wandelen, met de kinderen spelen, een terrasje kan doen, een concert of film meepikken…

Het oorspronkelijke plan voorzag in een Leuvensesteenweg enkel toegankelijk voor voetgangers en openbaar vervoer. Dit moest worden aangevuld met maatregelen om sluipverkeer in het centrum van Sint-Joost te ontmoedigen. Dit project was in staat om de levenskwaliteit van de Sint-joostenaren drastisch verbeteren. Het is daarom onbegrijpelijk dat de huidige burgemeester dit scenario naar de vuilbak verwijst met het Gewest als passieve getuige.

Ecolo-Groen verzoekt daarom alle betrokkenen en in het bijzonder, Mevrouw Grouwels en de heer Kir, om hun verantwoordelijkheid te nemen en alle beschikbare middelen te gebruiken om pendelaars richting stadscentrum om te leiden naar de invalswegen, zodat zij zich niet meer vastrijden in Sint-Joost. Mevrouw Grouwels moet de verkeersborden “Centrum” aan het Meiserplein laten weghalen die al het verkeer van de E40 naar de Leuvense steenweg sturen doorheen Sint-Joost. Ook dienen de verkeerslichten op de Leuvensesteenweg zodanig te worden afgesteld dat het verkeer beter wordt verdeeld tussen het Meiserplein en Madou. De heer Kir zelf moet het gemeentelijk mobiliteitsplan hertekenen om te voorkomen dat het doorgaand verkeer zich door de kleine smalle straatjes wringt.

Voor de Groenen wordt het dringend tijd om eindelijk voor het geheel van de gemeente een echt mobiliteitsplan uit te werken dat de levenskwaliteit en mobiliteit van bewoners centraal plaats en niet de mobiliteit van automobilisten die door de gemeente razen zonder er ooit te zullen stoppen.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Sint-Joost-ten-Node

Zoé Genot
Federaal parlementslid
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Sint-Joost-ten-Node