Interpellatie gemeenteraad 27 oktober 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Heropening sportzaal Liedts laat op zich wachten. – La réouverture de la salle de sport Liedts se fait attendre.

Al geruime tijd is het wachten op de heropening van sportzaal Liedts in de Groenstraat. De renovatie liet door allerlei perikelen lang op zich wachten maar na de zomer 2010 zou de zaal eindelijk de deuren openen (zo werd door de burgemeester op het PCGO van het wijkcontract Méridien meermaals beloofd). Helaas blijft het nog steeds wachten.

  • Wanneer gaat de zaal open?
  • Waaraan is het uitstel te wijten?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!